Jaktvårdsområde

...Vallen vår by i världen...

...Vallens jaktvårdsområde...

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

 

Vallens Jaktvårdsområdes Bankgironummer är 175-2435

 

---------------------------------------

---------------------------------------

 

Jaktkort och PM för småviltsjägare

2018 - 2019 klicka här (PDF) (rättad 2018-10-17)

 

--------------------------------------

--------------------------------------

 

Jakten 2018

 

Följande datum gäller för höstens jakt.

 

* 3 juni anmälan till älgjakt

* 15 juni lottning 18.00

* 21 juni Pass klara

* 2 juli Tillverkning av nya älgtorn vid Envisheten

* 27 juli och 4 augusti provskjutning Mårtensboda fm.

* 7 september ”älgbön” 18.00 Envisheten

* 8 september första jaktdagen

* 11 september jaktpaus

* 13-14 oktober första jakthelgen efter uppehållet

* 20-21 oktober andra jakthelgen efter uppehållet.

Frågor om pass till

Hans-Olof 070-3426902,

Robert 070-3748267,

Håkan 070-35582901

 

Jaktkort, Lottningslista o.dyl. klicka här (PDF)

 

---------------------------------------

---------------------------------------

 

Skjutna älgar i Vallen från 1890-talet

Klicka på denna PDF

 

---------------------------------------

---------------------------------------

 

Årsmöte för Vallens VVO hölls fredag 2 juni på EnVISheten.

 

OBS! Ny jaktkarta 2017 klicka här PDF

 

Jakten 2017

- Regler för jakt

- Jaktkort

- Rapport från passet

- Lottningslista

 

klicka här (PDF)

 

-----------------------------------------

 

Inventering av älgpass 2016

 

klicka här (PDF)

 

------------------------------------------

------------------------------------------

 

 

Älgjakt 2016

 

Passarlista och information inför jakten

Klicka här (PDF)

 

 

-----------------------------------------

-----------------------------------------

 

Älgjakt 2015

 

OBS!

" På årsmötet beslöts att vad ni gjort på passen skulle lämnas när vi träffs för älgbön den 11/9. Underlag finns på vår hemsida. Om ni anser att passet bör flyttas eller på annat sätt åtgärdas skicka mail till hans-olof.markstrom@gmail.com.

När ni gör i ordning ert lottade pass, orientera er var närmaste passgranne finns. Vid risk för passgranne, tänk på att märka ut säkra skjutriktningar, snitsla vägen till passet om möjligt från vägar som vi går till passen."

 

Klicka (PDF) för

Lottningslista 2015

 

Tider och datum för årets älgjakt:

 

* 29 maj kl.18.00 Årsmöte Vallens Viltvårdsförening på EnVISheten.

* 7 juni Anmälan till jakt vid årsmötet eller senast 7 juni

* 12 juni kl. 18.00 Lottning

* 1 augusti Provskjutning

* 9 augusti Provskjutning

* 11 sept. kl 18.00 "Älgbön" på EnVISheten

* 12 sept. 05.00 1:a jaktdag

Jakt lördag,söndag,måndag, uppehåll tisdag,

jakt onsdag,torsdag,fredag, styckning lördag.

 

Jakttornsinventering klicka här

 

_______________________________

------------------------------------------------------

 

 

Älgjakt 2014

 

 

Älgpasslottning klicka här

 

Tider och datum för årets älgjakt:

 

• 5 sept. kl.18.00 "älgbön" på EnVISheten.

• 6 sept. första jaktdagen samling på EnVISheten

• 9 sept. ledig dag (sedan jakt resten av veckan)

• 13 sept. lördag förmodligen styckning

• 11-12 okt. jakt (efter uppehållet)

• 18-19 okt. jakt

 

Allt sker med utgångspunkt från EnVISheten

 

Jaktkort och avgifter för 2014 klicka här

 

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

 

 

Älgjakt 2013

 

I 2013 års älgjakt har skjutits sammanlagt 17 älgar.

Varav 6 hondjur, 4 tjurar och 7 kalvar.

 

Datum för jakten i Vallen 2013

 

10 maj Årsmöte Vallens VVO på EnVISheten, Vallen.

22 juni Passlista klar och ligger på hemsidan

4 augusti Övningsskjutning förmiddag. Mårtensboda

17 augusti Övningsskjutning eftermiddag. Mårtensboda

6 september Förmöte "älgbön" kl. 18.00 EnVISheten.

7 september Älgjakt samling kl. 05.00 EnVISheten

Jakt lö, sön, mån, uppehåll tisdag, sedan jakt on, to,

fre samt styckning lördag.

12-13 oktober Ytterligare jaktdagar

19-20 oktober Ytterligare jaktdagar

 

Till jaktmötet den 6 september ska alla kan visa upp sin

licens, statligt jaktkort samt betalt årsavgiften till jaktklubben.

 

Lottningslista 2013 klicka här

 

Jakttornsinventering område 1 klicka här

 

område 2, klicka här

 

område 3 och 4, klicka här

 

Adresslista 2013 klicka här

 

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

 

 

Onsdagen 7 november kl.18.30 2012

Hölls informations- och samrådsmöte på EnVISheten, med markägare inom Vallens by. I samband med anslutning till Älgskötselområde (ÄSO).

 

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

 

Älgjakt 2012

 

Datum för jakten

 

Sista dag för anmälan 3/6

Lottning av pass Envisheten 8/6 kl 18.00

Passlista klara för avhämtning 22/6

Vi bygger nya älgtorn den 7/7 kl.10.00 på Envisheten

eller hemma hos Anders Hedlund.

Provskjutning Mårtensboda 4/8, 11/8 f.m 18/8 e.m.

Älgbön 7/9 kl 18.00

Fösta jaktdag 8/9 tid meddelas senare

Jakt hela veckan med uppehåll tisdag 11/9

 

Vallens lottningslista, karta och

uppgifter om jakttorn

 

uppgifter om jakttorn klicka här

 

Fällda älgar i Vallen 2012

 

För sida 1 klicka här

 

och för sida 2 klicka här

 

-------------------------------------------------

Ordföranden har ordet

 

Inom Vallens JVO jagar årligen ca. 40 älgjägare och lika

många småviltsjägare.

Jaktvårdsområdet omfattar ca 3.400 ha beläget inom byn.

För älgjakten har klubben ett modernt slakteri med kylrum.

Under 1998 års jakt fälldes 8 vuxna älgar och 7 årskalvar.

Ett populärt inslag i jakten är den årliga klappjakten på räv som anordnas tillsammans med grannbyn Mjödvattnet.

 

Ordförande

Anders Hedlund