Bredband

...Vallen vår by i världen...

...Bredband i Vallen...

 

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

 

Bredband 2017

 

Välbesökt träff om Vallens By

onsdagen den 22 mars i kapellets lilla sal.

 

Roligt att så många kom. Kvällen innehöll information och frågor om bredband via fiber, byggbara tomter, byajulgran på kapellbacken mm.

 

Klicka här för protokollet ...

 

Är du intresserad av mer information om bredband klicka här

https://www.skekraft.se/om-oss/press/artikel/CC3D95D9EE306354/

 

Vallens byaintresseförenings styrelse tackar för att ni kom!

 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

 

Bredband 2016

 

Hej Holmsvattnet, Svarttjärn, Vallen!

I veckan fick vi det positiva beskedet att vi beviljades bidrag till vår ansökan om bredband till byarna. Projektet planeras att genomföras under 2018, detta innebär att vi har detta år på oss att förbereda och höra oss för hur det går i de byarna som börjar redan i år. Mer information kommer att komma via Skellefteå Kraft och kommunen när det närmar sig byggstart. Efter deras information finns tid att ta ställning till om man vill ansluta sig.

Projektansökan lämnade vi tre byar tillsammans in och vi kommer att fortsätta att samarbete så mycket det går. Vi kommer framöver behöva fler i projektgruppen när vi nu vet att det blir av, så fundera på om det är något för DIG. Är du intresserad av mer information kan du hålla utkik på:

https://www.skekraft.se/om-oss/press/artikel/CC3D95D9EE306354/

 

Hälsningar från projektgruppen

Anton Rosendahl Holmsvattnet 070-3877347 anton.rosendahl@telia.com

Robin Sjöstedt Holmsvattnet 070-298 40 89 robinsjostedt@gmail.com

Stina Stenmark Svarttjärn 070-3135652 stina.ulf@live.se

Marcus Birgersson Svarttjärn 070-269776 marbir83@gmail.com

Mikael Karlsson Vallen 070-3742335 mikael.j.karlsson@gmail.com

 

--------------------------------------------

--------------------------------------------

 

November 2015

 

Information om bredbandsutbyggnad

 

Lite info ifrån måndagskvällens möte kring bredband på Brinkenhuset dit alla byar som ansökt intresse om att vara med i bredbandsutbyggnad på landsbygden var inbjudna.

Skellefteå kommun kommer i samarbete med Skellefteå kraft i januari göra en ansökan till länsstyrelsen om att få stödmedel för bredbandsutbyggnad. Stödet är riktat till orter/byar under 200 hushåll.

Holmsvattnet-Svarttjärn-Vallen har gjort en gemensam projektansökan. Kommunen har gjort en förteckning över de byar som visat intresse med förslag om hur dessa byar skulle kunna knytas samman. Våra byar fanns med även där sammanlänkade som ett gemensamt projekt. Vi tolkar det som att det var ett strategiskt bra beslut att gå samman på detta vis.

Hur många byar som i slutändan kommer få möjlighet att ansluta sig till bredband beror på om Skellefteå kraft som kommer söka projektpengar får stöd eller inte, samt hur stort stödet blir. Utifrån den summa som Skellefteå kraft beviljas kommer senare i vår en prioritering av vilka byar som beviljas bidrag göras av våra kommunpolitiker. Då hoppas och jobbar vi vidare för att vi kommer få chansen!

Vi som var på mötet åkte därifrån med en hoppfull känsla.

/Mikael, Robin, Anton, Marcus och Stina

 

--------------------------------------------------------------

2013 Nystart angående bredband

--------------------------------------------------------------

 

Information angående bredband

 

Det har bildats en grupp i Svarttjärn och Vallen som skall jobba med bredbandsfrågor. Tanken är att skriva ihop en ansökan till jordbruksverket. Det har kommit fram nya pengar så det gäller att vara med på "tåget".

 

Läs mer klicka här PDF

 

arr representanter från Svarttjärn och Vallen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll från träff på Vallens kapell 7 oktober 2013 kl 18:30

Närvarande, se namnen på bifogad telefonlista.

En bredbandsgrupp utsågs med en representant från varje by:

Gunnar Hedman, Holmsvattnet

Marcus Birgersson, Svarttjärn

Mikael Karlsson, Vallen

Dessa 3 kontaktar i ett första skede Skellefteå kraft (Fredrik Westwemark), samt David Lundmark på tillväxtkontoret som tagit över bredbandsfrågorna efter Tomas Öhlund.

Gruppen försöker bringa klarhet i hur pengar och ansökningar söks på bästa sett och i vilken föreningsform detta ska göras. Gruppen sammankallar eller informerar sen denna storgrupp om läget och ny träff.

Bifogade filer

•Namn och telefonlista på gruppen. PDF klicka här

•Uppdaterad kalkyl (fil kommer senare)

•Diverse projektplaner som kan ses som underlag för hur stöd kan sökas.

 

/vid anteckningarna Stina Stenmark

 

------------------------------------------------------------

Nu har Vallen fått ADSL ..........

------------------------------------------------------------

 

Möte i EnVISheten 5 dec 2006 om Bredband till Vallen och Svarttjärn.

 

Allan Olsson och Torvald Stefansson hälsade välkommen och meddelade att bredbandsgruppen nu är upplöst.

 

Därefter informerade säljaren från Teliabutiken i Skellefteå om möjligheten vi har till ADSL bredband via telenätet, nu när Skellefteå Kraft meddelat att det blir för dyrt att satsa på fiber i våra byar.

Därefter ställdes det också en hel del frågor.

Starten beräknas bli 4 januari 2007.

Man kunde även teckna avtal och köpa utrustning på plats.

 

Teliabutiken i Skellefteå står till tjänst om vi har eller får frågor

eller besök deras hemsida som har svar på mycket www.telia.se

eller ring Telia kundtjänst 90200

 

/vid anteckningarna Barbro Frimodig

 

--------------------------------------------------------

 

Till

hushållen i byarna Vallen / Svarttjärn den 23 nov 2006

 

Det är nu bokat och klart med en information av Telebutiken Skellefteå,

en säljare kommer till Vallen.

 

Informationen blir tisdagen den 5 dec -06 kl. 18.30 EnVISheten Vallen.

Informationen gäller bredband med en ADSL-lösning till byarna via telenätet.

Detta innebär att de enskilda hushållen själva får välja den hastighet de vill köpa.

Ytterligare information kommer till veckan både via E-post och med reklamerbjudande / kallelse i alla brevlådor i byarna.

 

Sprid denna information till Era grannar som inte har E-post ! !

 

med vänliga hälsningar

Allan Olsson / Torvald Stefansson

 

--------------------------------------------------------------

 

Utdrag från byamötets protokoll den 8/11 2006:

Allan Olsson informerade om Bredband till byarna Vallen och Svarttjärn. Vi kommer att ha tillgång till bredband i byn via ADSL och Telia i början på Januari 2007. Styrgruppen kommer att kalla till ett informationsmöte, troligtvis i början av dec 2006 om detta, då det formella beslutet väntas tas i kommunstyrelsen den 29/11.

 

Nedan Skellefteå Krafts brev 30 okt 2006 till byarna:

 

Information till berörda byar

 

Bredbandsutbyggnad

 

Skellefteå Kraft har i samband med budgetprocessen inför de kommande åren fattat beslut om att inte avsätta mer pengar för fortsatt utbyggnad av fibernät på grund av för låg avkastning.

 

Andra tekniska lösningar kommer att erbjudas efter den upphandling som Skellefteå kommun nu genomför. För vidare information kring upphandlingen hänvisas till Torbjörn Boman, Skellefteå kommun IT-avdelning.

 

Skellefteå 2006-10-30

 

Christer Forssell

Ordförande Skellefteå Kraft

 

Staffan Westlin

VD Skellefteå Kraft

 

--------------------------------------------------------------------------------

16 juni 2006

 

Information till byarna Vallen och Svarttjärn

angående läget om bredband.

 

Skellefteå Kraftverk kallade styrgrupperna för byarna Vallen, Svarttjärn, Lappvattnet och Renfors till en träff i Vallen fredag den 16 juni 2006 kl. 8.

Från Kraftverket deltog Peter Ljungholm och Per-Erik Nilsson.

Från varje by deltog 2-3 personer.

 

Sammanfattning av informationen:

 

* Skellefteå Kraftverk återkommer i augusti med en grov projektering av byarna.

* Kartmaterial och alternativa lösningar diskuteras.

* Skellefteå Kraftverk kommer med en ny produkt som ska vara anpassat för ”tillfälligt boende”, ett sommarstugeabonnemang.

 

I övrigt:

Skellefteå kommuns IT-avdelning har påbörjat upphandling av alternativa lösningar på bredband till byar inom kommunen som ännu inte fått bredband. Alternativ man tittar på är den befintlig infrastruktur (som t ex. kopparkabel, olika radiolösningar).

Även möjligheten att använda tillgängliga statsbidrag och beslutade stimulansbidrag för att underlätta utbyggnad av bredband.

Svaren på dessa frågor / upphandlingar kommer att presenteras under hösten.

 

Styrgrupperna inom byarna återkommer så snart det finns något att informera om och att ta ställning till.

 

För styrgrupperna i Vallen / Svarttjärn

Allan Olsson / Torvald Stefansson

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4 maj 2006

Detta svar har jag fått från Rickard Fredrikson, TeliaSonera idag.

 

Hej Allan.

Hörde din fråga i mobilsvaret.

Om det blir en utbyggnad i Vallen med Telias ADSL plattform så byggs den med den senaste tekniken som är förberett med alla tänkbara tjänster inklusive TV.

Detta har lite att göra med vilken kapacitet vi har till orten om vi kan erbjuda alla tjänster. Detta vet jag inte i dagsläget....

 

TV erbjudandet följer givetvis även detta en tidplan på Sverigenivå så jag kan i dagsläget inte lovat något.

 

Vet inte om du blev klokare på svaret. Återkommer med mer exakt besked när jag fått svar från teknikerna.

/Rickard

 

MVH

Allan Olsson

 

PS

Frågan var: Vilka tjänster kan Ni erbjuda vid en ombyggnad av Vallen /Svarttjärns Telestation (VÄT) för ADSL ?

DS

 

PSS

Skekraft har ännu ej hört av sig om fortsatt analys tillsammans med de byagrupper som vid första tillfället blev uteslutna från optofiber-utbyggnaden.

Ej heller har fått de argument (Powerpoint presentation) som vi fick ta del av.

Man lovade att kontakta oss i början av Maj och förse oss med materialet för vidare diskussion i byarna,

DSS

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

30 april 2006

 

”Aktuell bredbands information till Vallen och Svarttjärn”

 

 

1. Sammanfattning av läget ang. bredband i byarna Vallen och Svarttjärn

 

Skellefteå Kraft har informerat byaprojektgrupperna (2006-04 27) om läget och de talar om att kostnaderna blir för hög för bredbandsprojektet för bl.a. våra byar. Representanter från ca 17-18 byar fanns med på informationen.

Skellefteå Kraft kommer att göra nya kostnadsberäkningar och även titta på alternativa lösningar.

Skellefteå Kommun (IT-avdelningen) kommer samtidigt att göra förfrågningar om andra lösningar av bredbandsuppkoppling.

Skellefteå Kraft kommer under maj månad att återkomma till byarnas styrgrupper och informera.

 

 

2. Kostnaderna för bredband

 

Orsaken till att Skellefteå Kraft kallade till information var att få informera om kostnadsökningarna, träffa byagrupperna och även avliva alla rykten som förekommer.

Kostnaderna för varje anslutning enl. Skellefteå Kraftverk har ökat från 18 000 – 35 000 kr till 50 000 – 70 000 kr per anslutning.

Någon höjning av anslutningskostnaderna nämndes EJ för den enskilde kunden.

Intensiva förhandlingar har pågått med ett antal entreprenörer för att sänka kostnaderna.

Nu arbetar Skellefteå Kraft vidare med att hitta billigare lösningar för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad med optofiber.

Det nämndes bl.a. en omdefinition av den yta varje by omfattar, annan typ av fiberkabel, och annan förläggningsteknik.

Det talades även om andra lösningar som kopparkabel och radiolösningar, dvs ADSL respektive mobilt bredband (WiMax).

 

Skellefteå Kommun kommer att påbörja upphandlingar av alternativa bredbandslösningar, kontakter är redan tagna med andra bredbandsleverantörer.

 

Skellefteå Kraft kommer att på vårmässan erbjuda en ny tjänst för sommarstugor.

 

3. Nästa steg

 

Styrgrupperna för byarna kommer att så snart det finns mer information att ta ställning till,

kalla byarna till information. Styrgrupperna för byarna Vallen och Svarttjärn bedömer även att byarna är betjänta av en gemensam lösning. Styrgrupperna arbetar vidare mot Skellefteå kommun och Kraftverket.

 

För styrgrupperna i Vallen / Svarttjärn

Allan Olsson / Torvald Stefansson

 

--------------------------------------------------------------------

 

Hej !

Under dagen har vi nåtts av ryktet att vissa beslut har tagits av Skekraft.

 

Jag har försökt verifiera dessa rykten.

 

Enligt Östen på Bottnia IT, har dom fått beställning på Mjödvattnet, Tjärn och Bursiljum inom vårt nodområde.

Dessutom finns beslut om Klutmark, Ostvik, Drängsmark, Lund om jag uppfattat Åke Holmquist rätt.

 

Dvs Kring Vallen, Svarttjärn, Lappvattnet och Renfors finns ännu ej något beslut.

 

Beslut om dessa och fler byar ligger förmodligen högre upp i hierarkin på Skekraft, och tas senare.

 

Byarnas styrgrupper förväntas bli kallade till information/diskussion inom kort.

 

Från styrgruppen i Vallen har vi för några veckor sedan själva tagit initiativet att på nytt kontakta MobileCity

om Wimax-alternativ och Telia Sonera om ADSL-ombyggnad av Vallen Telestation (Vallen-Svarttjärn).

 

Styrgruppen Vallens Byaintresseförening

Allan Olsson

Projektledare

 

PS

Styrgruppen består av

Kurt Andersson, Birger Olsson, Birgitta Jonsson, Roland Hägglund, Barry Skog och Allan Olsson

DS