Framtidsverkstad

...Vallen vår by i världen...

...Vallens "Framtidsverksta"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från Framtidsverkstan 26 april 2015 på EnVISheten.

 

Årets stormöte Framtidsverkstan lockade 28 vuxna deltagare och 4 barn samt föreläsare från Byautvecklingsrådet, Karin Axelsson, som kom för att informera om projektet Hållbara sociala servicepunkter. Yvonne Rönngren kom från Norran och dokumenterade i ord och bild delar av mötet.

Norrans reportage Klicka här

 

Sammanställning av dagen har Christina gjort Klicka här

 

Förmiddagen användes för information

* Birger Olsson redogjorde för Vallens kapell Klicka här

* Presentation om Bergmark Gård Klicka här

* Christina informerade om Hembygdsområdet Klicka här

* Enkät om Hembygdsområdet Klicka här

* Sammanställning av enkätsvaren gjord av Zuzanna Palo Klicka här

* Ilona informerade om VIS sommaraktiviteter Klicka här

* Dessutom informerades det om

Bredband, Hemsida, Jaktklubben, Vassklippningen och Jazz i Vallen.

Några bilder från stormötet

1. Christina Starklint informerar

2. Birger Olsson informerar om kapellet

3. Anders Hedlund informerar om älgjakten

4. Ilona Boström informerar om VIS sommaraktiviteter

5. Karin Axelsson informerar om "Hållbara sociala servicepunkter".

 

 

foto Christina Starklint

 

Arr: Vallens byaintresseförening i samarbete med övriga föreningar i byn

 

 

2014 STORMÖTE med Framtidsverkstan på

EnVISheten i Vallen 6 april kl 13-16

 

Vallens föreningar bjöd in boende och sommarstugeägare till ett informations- och diskussionsmöte om vår framtid i byn. 45 personer kom. Kurt Grefve och Anders Hedlund höll i mötet. Förarbetet med framtids-verkstan initierades av Kurt Andersson. Syftet var att få igång en diskussion om hur vi ska agera för att gå vidare och komma fram till bra sätt att driva utvecklingen framåt i gemensam anda. Det är bara vi som bor här som kan påverka hur vi vill ha det.

 

Vinsten ett presentkort på 500 kr till inköp på Bergmark Gård gick till Britta Westerlund. Fikat ordnades av Christina Starklint, Jessica Lundberg, Britta och Gunnar Westerlund.

 

Klicka här på nedanstående texter så ser du vilka undersökningar som gjorts (PDF)

 

Befolkningsutvecklingen

 

Fritid och ungdom

 

Sjö- och vattenmiljö

 

Hyresfastigheten (gamla skolan)

 

Jazz i Vallen

 

Jordbruk och öppna landskap

 

Bredband via fiberoptik

 

Hembygdsbladet

 

och

 

Grupparbeten på Stormötet

 

Deltagarlista

 

Arrangerat gemensamt av alla föreningar i VALLEN

 

 

 

Bilder från STORMÖTET 2014

foto Christina Starklint