Föreningar

...Vallen vår by i världen...

...föreningarna i Vallen...

Vallen har i alla tider varit en aktiv by. Föreningarna har utvecklats för att tillvarata våra lokala intressen och attraktioner. Olika små undergrupper, såsom hembygdsgruppen och jazzgruppen sorterar under Byaintresseföreningen, Vallens fiske- och miljövårdsförening sorterar under Samfällighetsförening.


De största föreningarna är Vallens Idrottssällskap, Vallens Samfällighetsförening, Vallens Byaintresseförening, Vallens kapellstiftelse och Jaktvårdsområdesföreningen.


Det kan ibland behövas en förklaring till vad som särskiljer just samfällighetsföreningen och byaintresseföreningen. Den förstnämnda vänder sig till alla gårdsägare med tillhörande jordbruks- och skogsbruksmark samt vatten. Dessa är medlemmar per automatik, kan man säga. Samfällighetsföreningen äger även en del gemensam mark, t.ex hembygdsområdet, skog, vatten och byggnader såsom gamla skolan.

 

Byaintresseföreningen grundades för att även de övriga boende i byn samt alla sommargästerna som har stugor i Vallen, ska kunna driva angelägna och gemensamma frågor som rör alla boende i byn.