Framtidsverkstad

...Vallens "Framtidsverksta"...Information från Framtidsverkstan 26 april 2015 på EnVISheten.


Årets stormöte Framtidsverkstan lockade 28 vuxna deltagare och 4 barn samt föreläsare från Byautvecklingsrådet, Karin Axelsson, som kom för att informera om projektet Hållbara sociala servicepunkter. Yvonne Rönngren kom från Norran och dokumenterade i ord och bild delar av mötet.

Norrans reportage Klicka här


Sammanställning av dagen har Christina gjort Klicka här


Förmiddagen användes för information

* Birger Olsson redogjorde för Vallens kapell Klicka här

* Presentation om Bergmark Gård Klicka här

* Christina informerade om Hembygdsområdet Klicka här

* Enkät om Hembygdsområdet Klicka här

* Sammanställning av enkätsvaren gjord av Zuzanna Palo Klicka här

* Ilona informerade om VIS sommaraktiviteter Klicka här

* Dessutom informerades det om

Bredband, Hemsida, Jaktklubben, Vassklippningen och Jazz i Vallen.

 

Några bilder från stormötet

1. Christina Starklint informerar

2. Birger Olsson informerar om kapellet

3. Anders Hedlund informerar om älgjakten

4. Ilona Boström informerar om VIS sommaraktiviteter

5. Karin Axelsson informerar om "Hållbara sociala servicepunkter".


foto Christina Starklint


Arr: Vallens byaintresseförening i samarbete med övriga föreningar i byn

2014 STORMÖTE med Framtidsverkstan på

EnVISheten i Vallen 6 april kl 13-16


Vallens föreningar bjöd in boende och sommarstugeägare till ett informations- och diskussionsmöte om vår framtid i byn. 45 personer kom. Kurt Grefve och Anders Hedlund höll i mötet. Förarbetet med framtids-verkstan initierades av Kurt Andersson. Syftet var att få igång en diskussion om hur vi ska agera för att gå vidare och komma fram till bra sätt att driva utvecklingen framåt i gemensam anda. Det är bara vi som bor här som kan påverka hur vi vill ha det.


Vinsten ett presentkort på 500 kr till inköp på Bergmark Gård gick till Britta Westerlund. Fikat ordnades av Christina Starklint, Jessica Lundberg, Britta och Gunnar Westerlund.


Klicka här på nedanstående texter så ser du vilka undersökningar som gjorts (PDF)


Befolkningsutvecklingen


Fritid och ungdom


Sjö- och vattenmiljö


Hyresfastigheten (gamla skolan)


Jazz i Vallen


Jordbruk och öppna landskap


Bredband via fiberoptik


Hembygdsbladet


och


Grupparbeten på Stormötet


Deltagarlista


Arrangerat gemensamt av alla föreningar i VALLEN
Bilder från STORMÖTET 2014

foto Christina Starklint