Envisheten

...Vallen idrottslokal EnVISheten...

En idrotts- och samlingslokal för hela byn som ligger i anslutning till fotbollsplanen. Lokalen är till stor del byggd med ideella medel och drivs av Vallens idrottssällskap.

Där kan du spela pingis, badminton, innebandy, delta i "gymping", dansa, ordna fester, bjuda till kalas - vad du själv önskar!

Årligen hålls Midsommarfirandet vid EnVISheten.


Läs mer om EnVISheten och priser för lokalhyra på VIS egen hemsida

http://www4.idrottonline.se/VallensIS-Fotboll/


Ansvar för Envisheten har Vallens idrottssällskap.


Välkommen att nyttja vår fina lokal!