Havsvågen

Historiebeskrivning

Lämning från inlandsisens tillbakadragande för ca: 7000 år sedan.

Läge: Svarttjärns by, östra sidan av Liberget,

Högsta punkten ca.150 m h.ö.h .

Storlek: ca: 1 ha

När inlandsisen drog sig tillbaka och Liberget började sticka upp ur isen kom sten och sand som låg infrusna i isen att separerades, det finare materialet, sanden, hamnade på Västra sidan om berget mot Mjödvattnet (Sandkammen) och de grövre materialet, större stenar ”bumlingar” kom att läggas av på östra sidan berget och blev liggande i vågor. Eftersom stenmassorna ligger på hälleberget har ingen växtlighet kunnat etablera sig och därigenom syns lämningarna fortfarande mycket tydligt.

Inne i stensamlingen kan man också se formationer av olika sorts gropar gjorda av människohand.

Olika teorier förekommer om vad dessa gropar använts till, vindskydd, fångstgropar, tillfälliga boplatser, matberedningsplatser, köttförvaring m.m.

I horisonten kan man skymta Rönnskär.

Foto Lars Lundqvist
Foto Lars Lundqvist

Idag (2014) finns det möjlighet att se Havsvågen på ett lättare sätt. Svarttjärns by har gjort ett gediget arbete och byggt väg upp till en parkering och därifrån kan man gå 400 m upp till Havsvågen.

Väl uppe så finns det ett utsiktstorn som för övrigt är utformat som en älg ”lill´n”. En spång ut på stenvågen. En grillkåta, dass, två sittgrupper och informationstavlor. Mycket fint utflyktsmål.