Finnmoran Skog & Gräv

Finnmoran Skog & Gräv innehas av Jan Johansson

Verksamheten har breddats på senare år och innefattar förutom skogsinnehav bl.a grävtjänster, konsulttjänster avseende enskilda avloppsanläggningar och fordonsreparationer .

Exempel på tjänster:

  • Grävning och installation av avloppsbrunnar samt infiltrationer
  • Konsultation med förslag vid ny eller renoverad avloppsanläggning
  • Hjälp med ansökningar och kommunkontakter inför avloppsprojekt
  • Klippning av diken och vägkanter som vuxit sig täta av buskar och träd
  • Avvattning och dräneringar
  • Grävning, utsättning av grunder
  • Maskin- och fordonsreparationer
  • Mindre VVS- och VA-arbeten

Jan Johansson
Finnmoran 12
931 93  Skellefteå

070-100 93 56
jannejo12@gmail.com