Vallens byaintresseförening (upplöst)

OBS! Vallens byaintresseförening är nu upplöst, läs i årsmötesprotokollet här nedanför om bla hur tillgångarna fördelats.

Du kan även hitta äldre information om föreningen i nyhetsarkivet.


Här nere hittar du några dokument bl.a. från årsmöten.

Protokoll årsmötet 2015 klicka här

2014 har inget årsmöte hållits pga att vi ordnade ett Stormöte istället.

Klicka här för att se information från Stormötet ”Framtidsverkstan´”.

Protokoll årsmötet 2013 Klicka här

Verksamhetsplan för 2013. Klicka här

Protokoll årsmötet 2012 Klicka här

Verksamhetsplan för 2012. Klicka här

Vallens Byaintresseförening bildades den 19 januari 1997     

Vallens Byaintresseförening är en organisation som skall tillvarata och verka för bybornas gemensamma intressen. Föreningen är tillgänglig för alla i Vallen, fast boende och fritidshusägare från 12 år.

Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Medlemskap erhålls genom erläggande av årsavgift som bestäms vid ordinarie årsmöte som hålles senast utgången av februari månad.

Styrelsen väljs vid årsmötet och skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Föreningen jobbar för att utveckla Vallen, främst skapa nya arbetstillfällen. Och att jobba ihop med de andra föreningarna i byn.

Till starten av projektet erhölls medel från Skellefteå kommun, Länsstyrelsen och EU.

Det har gjorts enkätundersökningar, hållits stormöte, diskuterats framtidsplaner med enskilda och företagare. Marknadsfört byn genom informationsmaterial, infartsskyltar, T-shirt mm. Och genomfört datautbildning för ett 60 tal bybor.

Påbörjat ett närmare samarbete med grannbyarna Vebomark och Mjödvattnet.

Fortlöpande underhålls Vallens hembygdsområde.

Under projektets gång har insikten om behovet av engagemang vuxit sig allt starkare. För att byn Vallen skall fortsätta att vara en levande och trivsam by med bra social service, är det uppenbart att initiativ och drivkraft måste och skall komma från medlemmarna själva. Med denna insikt arbetar föreningen Vallens Byaintresseförening mot nya djärva mål.

/Kurt Andersson.