Vallens hembygdsgrupp

Hembygdsgruppens mål är att bevara byns kulturminnen

* Man ska stimuleras att upptäcka det genuina i våra kulturminnen

* I mån av möjlighet ska det vara verksamhet på hembygdsområdet, byggnaderna ska användas och komma till sin rätt. Det går utmärkt att låna bagarstugan eller smedjan för 100;-/dygn. Ved/kol får man stå för själv samt städning.

Boka i förväg på tel. 070-686 28 67 Barbro Frimodig

* Vi är positivt inställda till nya idéer eller projekt om det faller inom våra ekonomiska ramar.

* Vi sköter om byggnaderna efter bästa förmåga och ser gärna fram emot ett bidrag till hembygdsområdet.

Med vänliga hälsningar

Christina Starklint, initiativtagare