Vallens idrottsplats ”Stora Valla”

Historia

1936 inköpte Vallens IS ett stycke mark (ca:1ha) för att anlägga en idrottsplats. Det byggdes då en fotbollsplan med måtten 90 x 55 m dessutom anlades en löparbana, kastring, längd och höjdhoppsbana.

Vidare byggdes en dansbana som var användbar till mitten av 50 talet.

I slutet av 80-talet tillköptes ett markområde i direkt anslutning till den gamla idrottsplatsen. Det byggdes en ny fotbollsplan med måtten 105 x 65 och den blev klar och invigdes 1991.

Vidare finns på idrottsplatsen en sporthall och allaktivitetshus på 120 m2 klart och invigdes 1995, en kombinerat servicehus och älgslakteri togs i bruk 1990, omklädningsrum, kiosker och förråd.

Under 1999 påbörjades tankarna att samman sporthallen och servicehuset för att inrymma en entre samt kök och toaletter. Detta är nu förverkligat.

Vallens IS ansvarar för drift och skötsel av idrottsplatsen.

Hitta till idrottsplatsen