Föreningar

Vallen har i alla tider varit en aktiv by. Föreningarna har utvecklats för att tillvarata våra lokala intressen och attraktioner. De största föreningarna är Vallens Idrottssällskap, Vallens Samfällighetsförening, Vallens kapellstiftelse och Viltvårdsområdesföreningen.

Vallens föreningar