Byns historia

1997 fanns i Vallen 49 ägare till jordbruksfastigheter varav 9 var aktiva jordbrukare, 30 villaägare, 42 sommarstugeägare och en hyresfastighet med 6 lgh. Byn är indelad i Östra och Västra Vallen samt Lillvattnet, Finnmoran, Gråbergsåkern, Trehörningen, Svedjan och Fäboda. Här finns kapell, dagis, badplats med utesimskola på sommaren, idrottsanläggning med sporthall och två fotbollsplaner, hockeyplan, fiskevatten, ett flertal föreningar och företag. Det finns en friskola med låg- och mellanstadium beläget i grannbyn Vebomark ca: 8km från Vallen.

Kort historik längre tillbaka

Vi vet att år 1543 fanns det tre bönder i Vallen som betalade skatt, men under årens lopp blev de allt fler. I mitten av 1600-talet fanns det åtta bönder. År 1713 ritades den första kartan över byn. Hos Albin och Svea Maria Tjärnström (nuvarande hembygdsområdet) fanns Vallens första telefon, och 1912 installerade televerket en växelstation till vilken alla i byn ringde för att bli vidarekopplade. 

Vallens by har i samarbete med föreningslivet dokumenterat händelser i en bok; ”Vallenboken”  på 357 sidor. Berit Larsson har även skrivit rättelse och tillägg till avsnittet ang drunkande i Vallsträsket.

Mer minnen och historia från Vallen