Finnmorgruvan

Gruvan är belägen på fastighet Vallen 7:16 ca: 400 m nord ost om  infart till Backgärdan.

År 1926 var resultatet från inlämnat prov, ANALYSBEVIS MR. 63.

Guld 2,oo gr. pr. ton,       
Silver 25,oo gr. pr. ton,     
Koppar 0,14 gr.pr.ton.

Gruvbrytningen började 1931, fyra hål öppnades.

Tre av de mindre hålen är igenfyllda och det djupaste hålet är instängslat, informationstavla finns uppsatt på platsen.

21 personer var aktieägare i företaget, insats 50 kr/aktie.