Arvidsgården AB

Gården drivs av Anders Arvidsson med mjölkdjursbesättning.

Anders Arvidsson
Västra Vallen 129
931 93 Skellefteå
070-249 27 20