Vallens förskola

Vår kommunala 1-5-årsförskola ligger i byn Vallen, ca 3,5 mil från Skellefteå och 2 mil från Lövånger.

Här har vi en härlig utemiljö då förskolan är placerad ett stenkast från skog och sjö. Vi har en stor utegård med bland annat lekpark, grillplats, bärbuskar och jordgubbsland.

På vintern har vi också tillgång till hockeyplan och skidspår. Vi försöker nyttja vår utemiljö till fullo då vi dagligen vistas utomhus och även gör utflykter och promenader till förskoleskogen där vi också har ett älgtorn.

Inomhus har vi generösa utrymmen. Stora öppna lokaler men även mindre rum där barnen kan leka ostört.

Vi har under det senaste året satsat mycket på att förändra och förbättra vår inomhusmiljö och vi arbetar ständigt med att anpassa rum och material efter barnens intressen och behov.

Vi vill skapa en stimulerande och utforskande miljö som lockar till lek och lärande och kompletterar hemmet genom att erbjuda material som barnen  inte alltid finner hemma.

Den fria leken är vårt mest betydelsefulla verktyg i arbetet med barnen och något vi prioriterar i den dagliga verksamheten. Vi anser att barnen lär sig och utvecklas mycket genom att just leka.

Vi har valt att fokusera mycket på språk och språkutveckling i det vardagliga arbetet på förskolan. 

Språket är nyckeln till det sociala samspelet och språk och lärande hänger också oupplöst samman.

Det dagliga samtalet, rim, ramsor, sånger och andra språklekar är det vi använder oss av för att främja språkutvecklingen.

Trygghet är ledordet för oss i vår verksamhet. Att barn och personal ska känna sig trygga och trivas här på förskolan och att föräldrar

ska känna sig trygga att lämna sina barn här. Genom ett varmt välkomnande av barnen i hallen så strävar vi efter att ge alla familjer en positiv upplevelse av förskolan.

Med öppen kommunikation, lyhördhet, ett positivt förhållningssätt samt tydliga rutiner hoppas vi kunna skapa denna trygghet som sedan förhoppningsvis möjliggör både lärande och utveckling!

Vi arbetar efter mottot ”Du vet inte vad du kan förrän du har försökt!” som sammanfattar vårt vardagsarbete med barnen. Vi vill få dem att tro på sig själva och sin egen förmåga.

Genom att ge dem utmaningar på deras nivå vill vi utveckla deras självständighet och stärka deras självförtroende. Vi ser lärandet som en process som vi är delaktiga i och ska skapa förutsättningar för. 

Vi följer förskolans läroplan Lpfö 98 – reviderad 2010, i vårt dagliga arbete. Med den som grund försöker vi ge barnen en så bred och utvecklande förskolevistelse som möjligt.

”Så här fungerar det på Vallens förskola”

Frågor och svar klicka här (PDF)

”Vår inskolningsfolder – till er som föräldrar”

Inskolningsfolder 2017 (PDF)