Vallens fiskevatten

Sportfiske, sommar som vinter i byns fiskevatten, är för närvarande fritt och gratis för alla. Fiske utan fiskekort får bedrivas i sjöarna Vallsträsket, Lillvattnet, Flaxenviken, Trehörningen, norra delen av Stavvattnet, södra delen av Nöppelsjön och dessa sjöars till- och avrinning. Vallsträsket har förbindelse med Bureälvens vattensystem. Av de uppräknade sjöarna är Stavvattnet svartlistat. De vanligaste förekommande fiskarterna är abborre, brax, gädda och mört. Fiske med fasta redskap (Nät, ryssja, långrev, gäddsax o.s.v.) är endast tillåtet för byinnevånarna. Vissa möjligheter finns att hyra båt i en del av sjöarna.

Om vassröjning klicka här

Morgan Burman ”lycklig fiskare” han fick en gädda på ca: 2 kg sommaren 2014.
Foto Anders Burman