Vallens kapell

Vallens kapell besöks hela året runt. Ett naturligt centrum i centrala delen av Vallen. Kapellet är både ett blickfång, en referens- och träffpunkt. Vi har en vision av ett levande, tillgängligt och välkomnande kapell.

Ser du kapellet från ditt hus? Hör du klockorna ibland? Kör du förbi, kommer på en helgmålsbön eller julotta? Här hålls även mässor, gudstjänster, andakter, dop, vigslar och begravningar. Kyrkans barntimmar har sina träffar här, olika grupper håller sina möten i kapellet. Här ordnas slöjdträffar, caféer, konserter, här firas jubileum och Valborg. Här är också Vallens vallokal.

Vallens kapell förvaltas av Östra Vallens Kapellstiftelsens styrelse. Alla som har intresse i kapellet och dess verksamhet kan förmedla sina ärenden såsom önskemål eller frågor till Stiftelsens styrelse. Kapellet är inte Svenska Kyrkans egendom, utan en fristående gåva vars verksamhet är bunden av stiftelsens stadgar och vars huvudman är Luleå Stift.

Välkomna att besöka våra arrangemang eller boka in ett dop, bröllop eller en visning av kapellet

Vänligen Östra Vallens kapellstiftelse

Bokning och frågor kontakta
ordförande Christina Starklint
Tel: 070-253 61 59
E-post: c.starklint@hotmail.com

Läs mer om Vallens kapellstiftelse här

Konstnär Barbro Frimodigs bildväv som efter återinvigningen 19 dec. 1999 är kapellets altartavla. 

Foto: Sune Lundkvist

Vallens kapell har fått en ny fin matta.
Lite upprustning även invändigt 2020.

Foto: GullBritt Berggren