Kapellet

...Vallen vår by i världen...

...Vallens kapell...

Sommaren 2005 besöktes Vallen av Titti Sjöblom en vacker sommarkväll.

Detta är ett av arrangemangen där kapellet stått för fikaförsäljningen.

Vallens kapell besöks hela året runt, men kanske mest på sommaren.

Här ordnas det gudstjänster, besök av olika sångkörer, Taizémässa, helgbön, söndagsskoleavslutning m.m.

Under sommaren är det också klockringning kl. 18 varje lördag.


Kapellstiftelsen samarbetar också med andra föreningar i Vallen som vid grötfesten i Luciatid vilket förut firades i kapellet men flyttades till EnVISheten för att lokalerna i sporthallen är mer praktiska och för att inte skada interiören i ”kyrksalen”.

Söndagsskoleavslutning ordnas också tillsammans med Svarttjärns bönhusförening varje år.

Tillsammans med byaintresseföreningen ordnas "Jazz i Vallen" en eller ett par gånger per år där kapellet står för fikaförsäljningen.

Ibland kommer det busslaster på besök som samtidigt besöker Barbros Ateljé. Finns det önskemål om att någon berättar lite om vårt kapell så går det också bra och ibland sjunger och fikar man tillsammans.


Har du frågor kan du kontakta

ordförande Zuzanna Palo

zuzanna@familjenpalo.se

0914-70012, 070-52 89 675


Konstnär Barbro Frimodigs bildväv som efter återinvigningen 19 dec. 1999 är kapellets altartavla.