Byaintresseför.

... OBS! Vallens byaintresseförening är nu upplöst, läs i årsmötesprotokollet här nedanför hur bla tillgångarna fördelats...----------------------------------

----------------------------------

Vallen!


Vid sista årsmötet 2022-01-25

beslutades om upplösning av

Vallens Byaintresseförening


Två föreningar kommer att ta över de viktigaste delarna.
Vallens idrottssällskap tar över kostnaderna för hemsidan och Vallens Samfällighetsföreningen tar över försäkringen för hembygdsområdet.


läs mer om beslutet i årsmötesprotokollet klicka här.


----------------------------------

----------------------------------

Hej Vallen!


Byaintresseföreningen har vid flera tillfällen 2021 gjort utskick och samlat till träff angående föreningens framtid.


Efter det har vi jobbat vidare med nedläggningen av byaintresseföreningen.
Två föreningar kommer att ta över de viktigaste delarna.
Vallens idrottssällskap tar över kostnaderna för hemsidan och Samfällighetsföreningen tar över försäkringen för hembygdsområdet.


Så nu är det alltså dags att ha det avslutande årsmötet.
Vi träffas i kapellets lilla sal den 25 januari 2022 kl. 18:30.


Alla är välkomna och särskilt de som betalat medlemsavgift för 2021, p.g.a. röstningen.


Läs Dagordning / Kallelsen PDF ... klicka här ... 


Styrelsen Birger Olsson, Barbro Frimodig och Mikael Karlsson


--------------------------------

--------------------------------


VALLENs byaintresseförening


Den 7 september kl. 18.30, 2021 träffades byaintresseföreningen för att prata om föreningens framtid. 16 personer deltog.

Det förslag som diskuterades och godtogs var att föreningen ska ingå i  Vallens Idrottssällskap som en grupp eller sektion.

Vi jobbar vidare med detta.


Här kommer minnesanteckningar från mötet, även om inte alla frågor är besvarade ännu. Klart är i alla fall att banken tillåter föreningen använda sina innestående pengar. Klicka här för minnesanteckningarna.


styrelsen Birger Olsson, Barbro Frimodig och Mikael Karlsson


Dagordningen för mötet 7 sept. 2021 KLICKA HÄR ….

Sommarens frågeutskick kan du läsa KLICKA HÄR


-------------------------------

-------------------------------


Hej alla VALLS`BOR!


Byaintresseföreningen har varit en samlande länk med mycket aktiviteter för alla i byn.

I somras bad vi om tips på hur och vad vi ska göra med föreningen eftersom vi haft så lite verksamhet.
Vi fick in några tips/förslag men skulle vilja veta lite mer om vad ni tycker.

Därför bjuder vi nu in alla i byn till en träff den

7 september 2021 kl. 18.30 i Vallens kapells lilla sal.

 

Välkomna!

 

Hälsar Birger Olsson, Barbro Frimodig och Mikael Karlsson.


Läs dagordningen för kvällen KLICKA HÄR ….


Tidigare utskick kan du läsa på denna PDF KLICKA HÄR


----------------------------------

----------------------------------


Vallens Byaintresseförening bildades den 19 januari 1997     


Vallens Byaintresseförening är en organisation som skall tillvarata och verka för bybornas gemensamma intressen. Föreningen är tillgänglig för alla i Vallen, fast boende och fritidshusägare från 12 år.


Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.


Medlemskap erhålls genom erläggande av årsavgift som bestäms vid ordinarie årsmöte som hålles senast utgången av februari månad.


Styrelsen väljs vid årsmötet och skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.


Föreningen jobbar för att utveckla Vallen, främst skapa nya arbetstillfällen. Och att jobba ihop med de andra föreningarna i byn.


Till starten av projektet erhölls medel från Skellefteå kommun, Länsstyrelsen och EU.


Det har gjorts enkätundersökningar, hållits stormöte, diskuterats framtidsplaner med enskilda och företagare. Marknadsfört byn genom informationsmaterial, infartsskyltar, T-shirt mm. Och genomfört datautbildning för ett 60 tal bybor.


Påbörjat ett närmare samarbete med grannbyarna Vebomark och Mjödvattnet.


Fortlöpande underhålls Vallens hembygdsområde.


Under projektets gång har insikten om behovet av engagemang vuxit sig allt starkare. För att byn Vallen skall fortsätta att vara en levande och trivsam by med bra social service, är det uppenbart att initiativ och drivkraft måste och skall komma från medlemmarna själva. Med denna insikt arbetar föreningen Vallens Byaintresseförening mot nya djärva mål.


/Kurt Andersson.


----------------------------------------

----------------------------------------


Välbesökt träff om Vallens By 

onsdagen den 22 mars 2017 i kapellets lilla sal.


Roligt att så många kom. Kvällen innehöll information och frågor om bredband via fiber, byggbara tomter, byajulgran på kapellbacken mm.


Klicka här för protokollet ...


Är du intresserad av mer information om bredband klicka här

https://www.skekraft.se/om-oss/press/artikel/CC3D95D9EE306354/


Tidigare arbeten för bredband klicka här


Vallens byaintresseförenings styrelse tackar för att ni kom!


-------------------------------------

-------------------------------------


Här nere hittar du några dokument bl.a. från årsmöten.


Protokoll årsmötet 2015 klicka här


2014 har inget årsmöte hållits pga att vi ordnade ett Stormöte istället.

Klicka här för att se information från Stormötet "Framtidsverkstan´".


Protokoll årsmötet 2013 Klicka här

Verksamhetsplan för 2013. Klicka här


Protokoll årsmötet 2012 Klicka här

Verksamhetsplan för 2012. Klicka här