Byaintresseför.

...Vallen vår by i världen...

...Vallens byaintresseförening...Vallens Byaintresseförening bildades den 19 januari 1997     


Vallens Byaintresseförening är en organisation som skall tillvarata och verka för bybornas gemensamma intressen. Föreningen är tillgänglig för alla i Vallen, fast boende och fritidshusägare från 12 år.


Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.


Medlemskap erhålls genom erläggande av årsavgift som bestäms vid ordinarie årsmöte som hålles senast utgången av februari månad.


Styrelsen väljs vid årsmötet och skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.


Föreningen jobbar för att utveckla Vallen, främst skapa nya arbetstillfällen. Och att jobba ihop med de andra föreningarna i byn.


Till starten av projektet erhölls medel från Skellefteå kommun, Länsstyrelsen och EU.


Det har gjorts enkätundersökningar, hållits stormöte, diskuterats framtidsplaner med enskilda och företagare. Marknadsfört byn genom informationsmaterial, infartsskyltar, T-shirt mm. Och genomfört datautbildning för ett 60 tal bybor.


Påbörjat ett närmare samarbete med grannbyarna Vebomark och Mjödvattnet.


Fortlöpande underhålls Vallens hembygdsområde.


Under projektets gång har insikten om behovet av engagemang vuxit sig allt starkare. För att byn Vallen skall fortsätta att vara en levande och trivsam by med bra social service, är det uppenbart att initiativ och drivkraft måste och skall komma från medlemmarna själva. Med denna insikt arbetar föreningen Vallens Byaintresseförening mot nya djärva mål.


ordförande Kurt Andersson.----------------------------------------

----------------------------------------


Välbesökt träff om Vallens By 

onsdagen den 22 mars i kapellets lilla sal.


Roligt att så många kom. Kvällen innehöll information och frågor om bredband via fiber, byggbara tomter, byajulgran på kapellbacken mm.


Klicka här för protokollet ...


Är du intresserad av mer information om bredband klicka här

https://www.skekraft.se/om-oss/press/artikel/CC3D95D9EE306354/


Tidigare arbeten för bredband klicka här


Vallens byaintresseförenings styrelse tackar för att ni kom!


-------------------------------------

-------------------------------------Här nere hittar du några av dokument bl.a. från årsmöten.

Se även mittspalten på denna sida.


Protokoll årsmötet 2015 klicka här


2014 har inget årsmöte hållits pga att vi ordnade ett Stormöte istället.

Klicka här för att se information från Stormötet "Framtidsverkstan´".


Protokoll årsmötet 2013 Klicka här

Verksamhetsplan för 2013. Klicka här


Protokoll årsmötet 2012 Klicka här

Verksamhetsplan för 2012. Klicka här


Stötta vår verksamhet bli medlem i Vallens byaintresseförening.

Medlemsavgiften är 40:- för enskild medlem och 100:- per familj som innefattar alla familjemedlemar i hushållet från 12 år.

Betalas in på postgiro: 434 39 18-1

Tack för din medverkan.