Hembygdsgruppen

...Vallens hembygdsgrupp...

Hembygdsgruppens mål är att bevara byns kulturminnen


* Man ska stimuleras att upptäcka det genuina i våra kulturminnen

 

* I mån av möjlighet ska det vara verksamhet på hembygdsområdet, byggnaderna ska användas och komma till sin rätt. Det går utmärkt att låna bagarstugan eller smedjan för 100;-/dygn. Ved/kol får man stå för själv.

Boka i förväg på tel 0914-70079 eller

070-686 28 67 Barbro Frimodig


* Vi är positivt inställda till nya idéer eller projekt om det faller inom våra ekonomiska ramar.


* Vi sköter om byggnaderna efter bästa förmåga och ser gärna fram emot ett bidrag till hembygdsområdet via Byaintresseföreningen. Plusgirokontot är 434 39 18 - 1 skriv också att det är en gåva till hembygdsområdet så kassören kan placera pengarna i rätt kassa.


Med vänliga hälsningar

Christina Starklint, initiativtagare