Finnmoran Skog & Gräv

... Finnmoran Skog & Gräv ...

Finnmoran Skog & Gräv

innehas av Jan Johansson


Verksamheten har breddats på senare år och innefattar förutom skogsinnehav bl.a grävtjänster, konsulttjänster avseende enskilda avloppsanläggningar och fordonsreparationer .

Exempel på tjänster:


  • Grävning och installation av avloppsbrunnar samt infiltrationer
  • Konsultation med förslag vid ny eller renoverad avloppsanläggning
  • Hjälp med ansökningar och kommunkontakter inför avloppsprojekt
  • Klippning av diken och vägkanter som vuxit sig täta av buskar och träd
  • Avvattning och dräneringar
  • Grävning, utsättning av grunder
  • Maskin- och fordonsreparationer
  • Mindre VVS- och VA-arbetenJan Johansson

Finnmoran 12

931 93  Skellefteå

 

070-100 93 56

jannejo12@gmail.com