100 år sedan 5 ungdomar drunknade i Vallsträsket

Söndag den 7 juli är precis 100 år sedan 5 ungdomar drunknade i sjön efter att båten hade vält. Året var 1924.
Vallens kapellstiftelses styrelse beslutade att lägga blommor vid minnesstenen som är vid badplatsen för att hedra minnet.

Fler får gärna plocka blommor och sätta dit.

Dela på sociala medier: