Turdag för Vallen!

12 augusti 2018 var en turdag för Vallen!

Det kunde ha gått väldigt illa men Yngve Pettersson upptäckte att det brunnit ovanför stugan. HansOlov Markström grävde och fann varma stenar i jordlagret. Han ringde 112 och dom kom och tömde två brandbilar på 40 kvadratmeter där jorden var svart. Den 25 juli hade Mia Markström kännt vibrationer i kudden när det åskade. Troligen var det den hårda åskan som förorsakade branden.

text och bild: Lena Augustin


Dela på sociala medier: