”Aktuell bredbands information till Vallen och Svarttjärn”

1. Sammanfattning av läget ang. bredband i byarna Vallen och Svarttjärn

Skellefteå Kraft har informerat byaprojektgrupperna (2006-04 27) om läget och de talar om att kostnaderna blir för hög för bredbandsprojektet för bl.a. våra byar. Representanter från ca 17-18 byar fanns med på informationen.

Skellefteå Kraft kommer att göra nya kostnadsberäkningar och även titta på alternativa lösningar.

Skellefteå Kommun (IT-avdelningen) kommer samtidigt att göra förfrågningar om andra lösningar av bredbandsuppkoppling.

Skellefteå Kraft kommer under maj månad att återkomma till byarnas styrgrupper och informera.

2. Kostnaderna för bredband

Orsaken till att Skellefteå Kraft kallade till information var att få informera om kostnadsökningarna, träffa byagrupperna och även avliva alla rykten som förekommer.

Kostnaderna för varje anslutning enl. Skellefteå Kraftverk har ökat från 18 000 – 35 000 kr till 50 000 – 70 000 kr per anslutning.

Någon höjning av anslutningskostnaderna nämndes EJ för den enskilde kunden.

Intensiva förhandlingar har pågått med ett antal entreprenörer för att sänka kostnaderna.

Nu arbetar Skellefteå Kraft vidare med att hitta billigare lösningar för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad med optofiber.

Det nämndes bl.a. en omdefinition av den yta varje by omfattar, annan typ av fiberkabel, och annan förläggningsteknik.

Det talades även om andra lösningar som kopparkabel och radiolösningar, dvs ADSL respektive mobilt bredband (WiMax).

Skellefteå Kommun kommer att påbörja upphandlingar av alternativa bredbandslösningar, kontakter är redan tagna med andra bredbandsleverantörer.

Skellefteå Kraft kommer att på vårmässan erbjuda en ny tjänst för sommarstugor.

3. Nästa steg

Styrgrupperna för byarna kommer att så snart det finns mer information att ta ställning till,

kalla byarna till information. Styrgrupperna för byarna Vallen och Svarttjärn bedömer även att byarna är betjänta av en gemensam lösning. Styrgrupperna arbetar vidare mot Skellefteå kommun och Kraftverket.

För styrgrupperna i Vallen / Svarttjärn

Allan Olsson / Torvald Stefansson

Dela på sociala medier:

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *