Bredband!

Nu har det som vi hoppades på när vi skickade ut senaste infobrevet i januari hänt!

Vi har kommit upp i 75%  intresseanmälningen som behövs för att våra tre byar ska få möjligheten att skriva ett bindande avtal med Skellefteå Kraft. Detta ska alla som anmält intresse om bredband ha fått en mailutskick om från Skellefteå Kraft för ett par veckor sedan.

Anslutningsavgiften har sen infon i höstas höjts från 15000 till 15900, 400 billigare om man anmäler sig med bankid. Vi i bredbandsgruppen har försökt att få denna rabatt att gälla alla men tyvärr inte lyckats. Denna kostnad har ökat på grund av att Skellefteå Kraft kalkylerat med en högre anslutningsgrad än det blev. Denna höjning kommer gälla för alla byar som står i tur att bygga ut fiber kommande år i Skellefteå kommun. Blir intresset ännu större än vid intresseanmälan kommer de sänka priset igen till 15000 men det är inget vi kan räkna med. I dessa 15900 kr ingår att Skellefteå Kraft gräver fiber fram till byn, vissa sträckningar i byn samt drar all fiber och kopplar in den i våra hus.

Tomtgrävningen står vi alla för själva. Det gör att var och en själv kan bestämma hur den vill att det grävs på sin egen tomt och var ingångshålet i huset skall vara. Vill vi i byn hjälpas åt med tomtgrävningen är det upp till oss att göra det.

Det positiva beskedet om grävning som vi informerade om i januari är som ni ju vet att vi fått ner grävkostnaderna desto mer. Detta har skett för att Skellefteå Kraft ändrat sitt sätt att beräkna priset i varje by och valt att sätta ett gemensamt pris på alla byar de ska gräva i och det gynnar oss i Holmsvattnet, Svarttjärn och Vallen då våra byar är väldigt kostsamma jämfört med på många andra ställen det ska byggas. Skellefteå Kraft har tagit på sig att gräva fler meter i byn som därmed inte byn behöver betala grävning för. Vi i bredbandsgruppen har för våra tre byars räkning haft täta kontakter med Skellefteå Kraft och känner oss nöjda för att vi förhandlat oss till ett bättre läge och pris sen i höstas.  En grävkostnad på 10 000 per anslutning (vid förhandlingens början låg den på 15 000 kr). Vi försöker räkna på så exakta grävkostnader som går för er bybor så ni vet vad ni har för pris att ta ställningen till, men då kostnaden slås ut på det antal som anmäler sig så är det svårt att säga vad priset för grävningen blir. Så vi får hålla tillgodo med det ungefärliga priset på 10 000 kr.  Vi jobbar i skrivandets stund med att ta in offerter från olika entreprenörer. Inga kontrakt kommer skrivas förrän vi fått helt klart med att vi är tillräckligt många som ansluter sig och därmed kan börja gräva. Viss grävning kanske vi i byn kan och vill gräva själva och på det viset få ner grävkostnaderna på beräknade 10000 per anslutning ännu mer, detta är i så fall upp till oss i byn att ta ställning till när det väl blir dags.

Vi är övertygade om att detta projekt är viktigt för Vallen, Svarttjärn, Holmsvattnet och de enskilda fastigheterna. Så ta nu vara på den här chansen knyt avtal om anslutning innan den 28 februari. Telia har också beslutat att avsluta möjligheten till ADSL och fasttelefon via kopparnätet

Hör gärna av er om ni har några frågor

Mikael Karlsson

mobil: 070-374 23 35

epost: mikael.j.karlsson@gmail.com

Dela på sociala medier:

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *