Information till byarna Vallen och Svarttjärn angående läget om bredband

Skellefteå Kraftverk kallade styrgrupperna för byarna Vallen, Svarttjärn, Lappvattnet och Renfors till en träff i Vallen fredag den 16 juni 2006 kl. 8.

Från Kraftverket deltog Peter Ljungholm och Per-Erik Nilsson.

Från varje by deltog 2-3 personer.

Sammanfattning av informationen:

* Skellefteå Kraftverk återkommer i augusti med en grov projektering av byarna.

* Kartmaterial och alternativa lösningar diskuteras.

* Skellefteå Kraftverk kommer med en ny produkt som ska vara anpassat för ”tillfälligt boende”, ett sommarstugeabonnemang.

I övrigt:

Skellefteå kommuns IT-avdelning har påbörjat upphandling av alternativa lösningar på bredband till byar inom kommunen som ännu inte fått bredband. Alternativ man tittar på är den befintlig infrastruktur (som t ex. kopparkabel, olika radiolösningar).

Även möjligheten att använda tillgängliga statsbidrag och beslutade stimulansbidrag för att underlätta utbyggnad av bredband.

Svaren på dessa frågor / upphandlingar kommer att presenteras under hösten.

Styrgrupperna inom byarna återkommer så snart det finns något att informera om och att ta ställning till.

För styrgrupperna i Vallen / Svarttjärn

Allan Olsson / Torvald Stefansson

Dela på sociala medier:

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *