Utdrag från byamötets protokoll den 8/11 2006

Allan Olsson informerade om Bredband till byarna Vallen och Svarttjärn. Vi kommer att ha tillgång till bredband i byn via ADSL och Telia i början på Januari 2007. Styrgruppen kommer att kalla till ett informationsmöte, troligtvis i början av dec 2006 om detta, då det formella beslutet väntas tas i kommunstyrelsen den 29/11.

Nedan Skellefteå Krafts brev 30 okt 2006 till byarna:

Information till berörda byar

Bredbandsutbyggnad

Skellefteå Kraft har i samband med budgetprocessen inför de kommande åren fattat beslut om att inte avsätta mer pengar för fortsatt utbyggnad av fibernät på grund av för låg avkastning.

Andra tekniska lösningar kommer att erbjudas efter den upphandling som Skellefteå kommun nu genomför. För vidare information kring upphandlingen hänvisas till Torbjörn Boman, Skellefteå kommun IT-avdelning.

Skellefteå 2006-10-30

Christer Forssell

Ordförande Skellefteå Kraft

Staffan Westlin

VD Skellefteå Kraft

Dela på sociala medier: