Älgjakt 2013

I 2013 års älgjakt har skjutits sammanlagt 17 älgar varav 6 hondjur, 4 tjurar och 7 kalvar.

Datum för jakten i Vallen 2013

10 maj  Årsmöte Vallens VVO på EnVISheten, Vallen.

22 juni Passlista klar och ligger på hemsidan

4 augusti Övningsskjutning förmiddag. Mårtensboda

17 augusti Övningsskjutning eftermiddag. Mårtensboda

6 september Förmöte ”älgbön” kl. 18.00 EnVISheten.

7 september Älgjakt samling kl. 05.00 EnVISheten

Jakt lö, sön, mån, uppehåll tisdag, sedan jakt on, to, fre samt styckning lördag.

12-13 oktober Ytterligare jaktdagar

19-20 oktober Ytterligare jaktdagar

Till jaktmötet den 6 september ska alla kan visa upp sin licens, statligt jaktkort samt betalt årsavgiften till jaktklubben.

Lottningslista 2013 klicka här

Jakttornsinventering område 1 klicka här

område 2, klicka här

område 3 och 4, klicka här

Adresslista 2013 klicka här

Dela på sociala medier: