Informations- och samrådsmöte på EnVISheten

Onsdagen 7 november kl.18.30 2012 hölls informations- och samrådsmöte på EnVISheten, med markägare inom Vallens by. I samband med anslutning till Älgskötselområde (ÄSO).


Dela på sociala medier: