Några bilder från 2015 års älgjakt

foto: Ilona Boström