PM och jaktkort 2023 för jägare inom Vallens VVO

Allmänt vill vi betona att all jakt sker under strikt jägaransvar och att jägaren därför skall vidta nödvändiga åtgärder för en säker och etisk jakt.

Jaktkort bifogas både som PDF och Word fil.

Älgjägare:

 1. Kontrollera och vidta erforderliga åtgärder på passet i god tid innan jakten.
  – Pass som flyttas är V27, eventuellt också V47. Kontakta jaktledningen.
  – Provskjutning i Mårtensboda lördag förmiddag 5/8 och 12/8
  – Älgbön den 8/9 kl.18.00

Småviltsjägare:

 1. Skjutet småvilt skall ovillkorligen rapporteras till H-O Markström
  Under 2022 rapporterades endast fyra skjutna rådjur. Vilket inte stämmer överens med antalet skjutna rådjur. Rapporten är obligatorisk och inte den enskilde jägarens beslut. Om ni har frågor eller synpunkter i ämnet är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.

Vårjakt på råbock:

Vid årsmöte fördes en debatt om rätten att besluta om vårjakt på råbock och årsmötets rätt att besluta i frågan.
Enligt Anna Stenmark juridisk sakkunnig på länsstyrelsen:

 • Lagen om Jakttider är överställd lagen för Vilt Vårds Område. Därför är det inget brott
  enligt svensk lag om man jagar under angivna tider.
 • VVO kan besluta att inte jaga under vissa tider. Om någon ändå väljer att jaga under dessa
  tider begår man inget brott, som kan bestraffas med böter eller fängelse, men VVO kan
  besluta om inskränkningar i möjligheter att jaga. Beslutet fattas av jakträttshavre, alltså
  markägare.

Inför den kommande våren 2024 vill vi därför veta hur ni rådjurjägare ser på vårbocksjakten?

……. Jakt varje vår.

……. Jakt när stammen med ger.

……. I princip ingen jakt på vårbock.

…… Annat……………………………………………………………………

Namn: ……………………………………………………………….

När vi jagade vårbock 2020 sköts 11 råbockar.
Var det då en selektiv jakt på råbock för att få en bra stam av rådjur på sikt??
Tog vi vårt ansvar att vårda vitet??

Svar mailas till anders.hedlund@fumex.se

Jaktkort:

Jaktkort Vallens VVO 2023 (.doc)
Jaktkort Vallens VVO 2023 (.pdf)

Dela på sociala medier: