Upplösning av Byaintresseföreningen

Vallen!

Vid sista årsmötet 2022-01-25 beslutades om upplösning av Vallens Byaintresseförening.

Två föreningar kommer att ta över de viktigaste delarna.
Vallens idrottssällskap tar över kostnaderna för hemsidan och Vallens Samfällighetsföreningen tar över försäkringen för hembygdsområdet.

läs mer om beslutet i årsmötesprotokollet klicka här.

Dela på sociala medier: