Rättelser och utökad info ang drunkade i Vallenboken

Här kommer några rättelser till Vallenboken, specifikt texten som rör drunkade i Vallsträsket. Informationen är inskickad av Berit Larsson.

På sid. 201 berättas det att Fältjägaren Jonas Smed har drunknat i Vallsträsket. Längre ner står det att hans son, Anders Jonsson Smed, också drunknade i sjön. Men, i kyrkboken står det att han dog av cancer !

På sid. 202 står det, att en man vid namn Lundberg-Tufberg drunknade vid Brandbärnäset under 1880-talet.

1975-76 höll Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Skellefteå museum, studiecirkeln ”Natur- och ortnamn i Skelleftebygden”.

Deltagare i Vallen var:
Oskar Olsson, Eskil Bergmark, Kurt Andersson, Petrus Tufberg, Bengt Tufberg, Oskar Markström, Alf Larsson, Bror Larsson, Egon Larsson, Sem Andersson, Holger Hägglund och Kursledaren Gösta Greve.

I deras anteckningar står det:
”Under en skridskotur drunknade en ung man (19 år) med efternamnet Lundberg. Han var en bror till Tufberg.”

Det ska ha hänt i f.d. ”Näsviken” öster om och vid Näset.

Bonden Per Efraim Tufberg, var den förste i Vallen med det efternamnet. Burträsks kyrkobok visar att det var hans bror, Olof Anton Lundberg, som 1873-11-09 ”Drunknade vid skridskoåkning”, 15 år gammal.

Deras syster Catharina Erika Lundberg ohm Anders Gustaf Vallgren, bosatte sig sen i Vallen. Sina sista år var de torpare, där Västra Vallens Folkskola byggdes.