Jaktvårdsområde

...Vallens jaktvårdsområde...

---------------------------------

---------------------------------


Vallens Jaktvårdsområdes Bankgironummer är 175-2435


--------------------------------

--------------------------------


Regler angående  Kronskötselområde


Förutsättningar som gäller för hur man får jaga Kronhjort i Vallen. klicka här.


--------------------------------

--------------------------------


Älgjakt 2022


* 19 maj 18.00 Årsmöte på EnVISheten

* 29 maj senast anmälan till älgjakten, till Jaktledarna

* 10 juni kl 18.00 Lottning på EnVISheten

* Skjutträning: 6 aug. fm, 13 aug. fm

* 9 sept 18.00 "Älgbön"

* 10 sept Älgjaktstart

* Helgjakt: 24-25 sept., 15-16 okt., 22-23 okt.


PM Älgjakt Vallens VVO

klicka här (PDF)


Jaktkort 22.07.01 – 23.06.30
klicka här (Word)

 


--------------------------------

--------------------------------


PM Viktiga datum 2021 Vallens VVO


Årsmöte, anmälan till älgjakt, lottning, passen klara,
jaktstart m.m.

... klicka här för informationen (PDF)...Jaktkort och Avgifter Jaktåret 21.07.01. – 22.06.30  


OBS! Word-fil,

klicka på rubriken "Jaktkort ...." ovan, spara ner filen på din dator, redigera filen, spara som, maila eller skriv ut och skicka den sedan till Carina.

mail: johanssoncarina54@gmail.com

eller

postadress: Finnmoran 12, 931 93 Skellefteå.

     


Älgjakten 2021


VVO Förklaringar inför åtgärder på passen 2021


Lottning 2021


Pass som ska åtgärdas 1


Pass som måste åtgärdas 2--------------------------------

--------------------------------


Uppdaterad lista på skjutna älgar i Vallen sedan 1890-talet.


Klicka här för att läsa


---------------------------------

---------------------------------


Kort information om fjolåret 2019.
11 vuxna 7 kalvar. Hittills i år 11 råbockar skjutna.


Jakt 2020/2021


PM inför älgjakten 2020 (PDF)


Jaktkort och Avgifter Jaktåret  20.07.01 – 21.06.30

OBS! Word-fil,

klicka på länken ovan, spara ner filen på din dator, redigera filen, spara som, maila eller skriv ut och skicka den sedan till Carina.

mail: johanssoncarina54@gmail.com

eller

postadress: Finnmoran 12, 931 93 Skellefteå.


* Anmälans senast 1/6

* Lottning 5/6 18.00 Envisheten

* Älgbön 11/9 18.00

* Första jaktdag 12/9  05.00

* Jaktfri dag 15/9

* Styckning 19/9

 

Provskjutning i Mårtensboda, förmiddag 1/8 och 8/8.


Oktoberjakt 

17/10-18/10

24/10-25/10


-------------------------------

-------------------------------


Småviltsjägare 2019 jaktkort och PM


läs mer här, klicka (PDF)


OBS! OBS! Carina Johansson har ny mailadress från och med
1 okt 2019
..... johanssoncarina54@gmail.com  


--------------------------------

-------------------------------- 


Älgjakten 2019

... passkarta för 2019 klicka här (PDF)

... allt inför jakten 2019 klicka här (PDF) ...


OBS! OBS! Carina Johansson har ny mailadress från och med
1 okt 2019
..... johanssoncarina54@gmail.com  

viktiga datum 2019 här nedanför


* 2 juni anmälan

* 7 juni lottning pass 18.00 Envisheten 

* 20 juni pass klara på hemsidan 

* 27 juli och 3 augusti provskjutning Mårtensboda förmiddagar

* 6 september älgbön 18.00 Envisheten 

* 7 september första jaktdagen.

* 10 september jaktpaus

* 21-22 september ev. Jakthelg

* 12-13 oktober första jakthelgen efter uppehållet 

* 18-19 oktober andra jakthelgen 

 

Frågor om pass och jakt till

Hans-Olof 070-3426902

Robert 070-3748267

Håkan 070- 35582901


-------------------------------

-------------------------------


Jakten 2018


Följande datum gäller för höstens jakt.


* 3 juni anmälan till älgjakt

* 15 juni lottning 18.00

* 21 juni Pass klara

* 2 juli Tillverkning av nya älgtorn vid Envisheten

* 27 juli och 4 augusti provskjutning Mårtensboda fm.

* 7 september ”älgbön” 18.00 Envisheten

* 8 september första jaktdagen

* 11 september jaktpaus

* 13-14 oktober första jakthelgen efter uppehållet

* 20-21 oktober andra jakthelgen efter uppehållet.

Frågor om pass till

Hans-Olof 070-3426902,

Robert 070-3748267,

Håkan 070-35582901


Jaktkort, Lottningslista o.dyl. klicka här (PDF)


---------------------------------------

---------------------------------------


Skjutna älgar i Vallen från 1890-talet 

Klicka på denna PDF


---------------------------------------

---------------------------------------


Årsmöte för Vallens VVO hölls fredag 2 juni på EnVISheten.


OBS! Ny jaktkarta 2017 klicka här PDF


Jakten 2017

- Regler för jakt

- Jaktkort

- Rapport från passet

- Lottningslista


klicka här (PDF)


-----------------------------------------


Inventering av älgpass 2016 


klicka här (PDF)


------------------------------------------

------------------------------------------Älgjakt 2016


Passarlista och information inför jakten

Klicka här (PDF)-----------------------------------------

-----------------------------------------


Älgjakt 2015


OBS!

" På årsmötet beslöts att vad ni gjort på passen skulle lämnas när vi träffs för älgbön den 11/9. Underlag finns på vår hemsida. Om ni anser att passet bör flyttas eller på annat sätt åtgärdas skicka mail till hans-olof.markstrom@gmail.com.

När ni gör i ordning ert lottade pass, orientera er var närmaste passgranne finns. Vid risk för passgranne, tänk på att märka ut säkra skjutriktningar, snitsla vägen till passet om möjligt från vägar som vi går till passen."


Klicka (PDF) för

Lottningslista 2015


Tider och datum för årets älgjakt:


* 29 maj kl.18.00 Årsmöte Vallens Viltvårdsförening på EnVISheten.

* 7 juni Anmälan till jakt vid årsmötet eller senast 7 juni

* 12 juni kl. 18.00 Lottning

* 1 augusti Provskjutning

* 9 augusti Provskjutning 

* 11 sept. kl 18.00 "Älgbön" på EnVISheten

* 12 sept. 05.00 1:a jaktdag

Jakt lördag,söndag,måndag, uppehåll tisdag,

jakt onsdag,torsdag,fredag, styckning lördag.


Jakttornsinventering klicka här


_______________________________

------------------------------------------------------Älgjakt 2014Älgpasslottning klicka här


Tider och datum för årets älgjakt:


• 5 sept. kl.18.00 "älgbön" på EnVISheten.

• 6 sept. första jaktdagen samling på EnVISheten

• 9 sept. ledig dag (sedan jakt resten av veckan)

• 13 sept. lördag förmodligen styckning

• 11-12 okt. jakt (efter uppehållet)

• 18-19 okt. jakt


Allt sker med utgångspunkt från EnVISheten


Jaktkort och avgifter för 2014 klicka här


-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Älgjakt 2013


I 2013 års älgjakt har skjutits sammanlagt 17 älgar.

Varav 6 hondjur, 4 tjurar och 7 kalvar.


Datum för jakten i Vallen 2013


10 maj  Årsmöte Vallens VVO på EnVISheten, Vallen.

22 juni Passlista klar och ligger på hemsidan

4 augusti Övningsskjutning förmiddag. Mårtensboda

17 augusti Övningsskjutning eftermiddag. Mårtensboda

6 september Förmöte "älgbön" kl. 18.00 EnVISheten.

7 september Älgjakt samling kl. 05.00 EnVISheten

Jakt lö, sön, mån, uppehåll tisdag, sedan jakt on, to,

fre samt styckning lördag.

12-13 oktober Ytterligare jaktdagar

19-20 oktober Ytterligare jaktdagar


Till jaktmötet den 6 september ska alla kan visa upp sin

licens, statligt jaktkort samt betalt årsavgiften till jaktklubben.


Lottningslista 2013 klicka här


Jakttornsinventering område 1 klicka här


område 2, klicka här


område 3 och 4, klicka här


Adresslista 2013 klicka här


---------------------------------------------------

---------------------------------------------------Onsdagen 7 november kl.18.30 2012

Hölls informations- och samrådsmöte på EnVISheten, med markägare inom Vallens by. I samband med anslutning till Älgskötselområde (ÄSO).


---------------------------------------------------

---------------------------------------------------


Älgjakt 2012


Datum för jakten 


Sista dag för anmälan 3/6

Lottning av pass Envisheten 8/6 kl 18.00

Passlista klara för avhämtning 22/6

Vi bygger nya älgtorn den 7/7 kl.10.00 på Envisheten

eller hemma hos Anders Hedlund.

Provskjutning Mårtensboda 4/8, 11/8 f.m 18/8 e.m.

Älgbön 7/9 kl 18.00

Fösta jaktdag 8/9 tid meddelas senare

Jakt hela veckan med uppehåll tisdag 11/9


Vallens lottningslista, karta och

uppgifter om jakttorn


uppgifter om jakttorn klicka här


Fällda älgar i Vallen 2012


För sida 1 klicka här


och för sida 2 klicka här


-------------------------------------------------

Ordföranden har ordet


Inom Vallens JVO jagar årligen ca. 40 älgjägare och lika

många småviltsjägare.

Jaktvårdsområdet omfattar ca 3.400 ha beläget inom byn.

För älgjakten har klubben ett modernt slakteri med kylrum.

Under 1998 års jakt fälldes 8 vuxna älgar och 7 årskalvar.

Ett populärt inslag i jakten är den årliga klappjakten på räv som anordnas tillsammans med grannbyn Mjödvattnet.


Ordförande

Anders Hedlund