Bredband

...Bredband i Vallen...

-------------------------------------------

-------------------------------------------


Härligt nu 2019 har vi äntligen fått vårt bredband, så skönt med en stadig lina! Vi har väntat sedan 2006.


Eftersom Telia har stängt ner det fasta nätet så är det mobilen som gäller för många / de flesta ... 


Vänliga hälsningar från webbmaster Barbro Frimodig--------------------------------

--------------------------------


Bredband 2018

------------------------------

juni 2018


Nu sätter vi snart spaden i jorden!


Måndagen den 25 juni kl. 19 träffas vi i Envisheten för ett gemensamt informationsmöte. Där får vi information från Skellefteå Kraft om byns antaganden i bredbandsprojektet samt möjlighet att ställa frågor.


För dem som inte kan komma den 25 juni så kommer det att hållas liknande möten i Svarttjärn och Holmsvattnet på följande tider:

Tisdag 26 juni kl.19 Svarttjärns byahus

Onsdagen 27 juni kl.19 i Holmsvattnets byahus


Läs hela kallelsen klicka här


--------------------------

våren 2018


Bredband!

Nu är beslutet taget!


Det blir utbyggnad av bredband i Holmsvattnet Vallen och Svarttjärn denna sommar! Mer info om det praktiska arbetet kommer snart.

Det går fortfarande att beställa en anslutning om man ännu inte har gjort det.


Mvh Bredbandsgruppen


Läs mer här https://skekraft.servicezones.net/skelleftea/Holmsvattnet


Läs tidigare info på Vallens hemsida här klicka

Ni i Vallen som fortfarande har frågor kan ringa Mikael 070-3742335


--------------------------

Bredband!

Nu har det som vi hoppades på när vi skickade ut senaste infobrevet i januari hänt!


Vi har kommit upp i 75%  intresseanmälningen som behövs för att våra tre byar ska få möjligheten att skriva ett bindande avtal med Skellefteå Kraft. Detta ska alla som anmält intresse om bredband ha fått en mailutskick om från Skellefteå Kraft för ett par veckor sedan.


Anslutningsavgiften har sen infon i höstas höjts från 15000 till 15900, 400 billigare om man anmäler sig med bankid. Vi i bredbandsgruppen har försökt att få denna rabatt att gälla alla men tyvärr inte lyckats. Denna kostnad har ökat på grund av att Skellefteå Kraft kalkylerat med en högre anslutningsgrad än det blev. Denna höjning kommer gälla för alla byar som står i tur att bygga ut fiber kommande år i Skellefteå kommun. Blir intresset ännu större än vid intresseanmälan kommer de sänka priset igen till 15000 men det är inget vi kan räkna med. I dessa 15900 kr ingår att Skellefteå Kraft gräver fiber fram till byn, vissa sträckningar i byn samt drar all fiber och kopplar in den i våra hus.

 

Tomtgrävningen står vi alla för själva. Det gör att var och en själv kan bestämma hur den vill att det grävs på sin egen tomt och var ingångshålet i huset skall vara. Vill vi i byn hjälpas åt med tomtgrävningen är det upp till oss att göra det.


Det positiva beskedet om grävning som vi informerade om i januari är som ni ju vet att vi fått ner grävkostnaderna desto mer. Detta har skett för att Skellefteå Kraft ändrat sitt sätt att beräkna priset i varje by och valt att sätta ett gemensamt pris på alla byar de ska gräva i och det gynnar oss i Holmsvattnet, Svarttjärn och Vallen då våra byar är väldigt kostsamma jämfört med på många andra ställen det ska byggas. Skellefteå Kraft har tagit på sig att gräva fler meter i byn som därmed inte byn behöver betala grävning för. Vi i bredbandsgruppen har för våra tre byars räkning haft täta kontakter med Skellefteå Kraft och känner oss nöjda för att vi förhandlat oss till ett bättre läge och pris sen i höstas.  En grävkostnad på 10 000 per anslutning (vid förhandlingens början låg den på 15 000 kr). Vi försöker räkna på så exakta grävkostnader som går för er bybor så ni vet vad ni har för pris att ta ställningen till, men då kostnaden slås ut på det antal som anmäler sig så är det svårt att säga vad priset för grävningen blir. Så vi får hålla tillgodo med det ungefärliga priset på 10 000 kr.  Vi jobbar i skrivandets stund med att ta in offerter från olika entreprenörer. Inga kontrakt kommer skrivas förrän vi fått helt klart med att vi är tillräckligt många som ansluter sig och därmed kan börja gräva. Viss grävning kanske vi i byn kan och vill gräva själva och på det viset få ner grävkostnaderna på beräknade 10000 per anslutning ännu mer, detta är i så fall upp till oss i byn att ta ställning till när det väl blir dags.


Vi är övertygade om att detta projekt är viktigt för Vallen, Svarttjärn, Holmsvattnet och de enskilda fastigheterna. Så ta nu vara på den här chansen knyt avtal om anslutning innan den 28 februari. Telia har också beslutat att avsluta möjligheten till ADSL och fasttelefon via kopparnätet


Hör gärna av er om ni har några frågor

Mikael Karlsson

mobil: 070-374 23 35

epost: mikael.j.karlsson@gmail.com


-----------------------------

-----------------------------


Nu händer det grejer

kring bredbandet!


Vi närmar oss anslutningsgraden 75%, vilket gör att vi snart kan gå in i nästa skede, VERKSTAD!

Vi har under tiden intresseanmälningarna tickat in också förhandlat kring grävsträckor och priser och det har gått vår väg. Framförallt mot Skellefteå Kraft som tagit på sig att gräva fler sträckor i våra byar. Nya kalkyler visar på en grävkostnad på det lägre priset 10 000 per anslutning + grävning själv på egen tomt. På de nya kartorna gräver dessutom entreprenören infartsvägar så grävning till tomtgräns ej överstiger 50 meter någonstans. Till detta tillkommer som tidigare anslutningsavgiften till

Skellefteå Kraft 15 000.

Vi hoppas att dessa positiva besked om lägre pris och mindre grävjobb ska göra er peppade för sommarens grävning.


OBS! Ni som ännu ej gjort er intresseanmälan gör det innan den

21 januari på www.skekraft.net.

Hör av er till oss med frågor och hjälp med anmälan.


mvh

Mikael Karlsson 070-374 23 35 Vallen

Ulf Lundin 072-577 88 31

 

Stina Stenmark 070-313 56 52 Svarttjärn

Marcus Birgersson 070-269 67 76

Johan Lundqvist 073-08 701 90

 

Robin Sjöstedt 070-298 40 89 Holmsvattnet

Anton Rosendahl 070-3877347


-----------------------------------------------

-----------------------------------------------


Bredband 2017


foto: Barbro Frimodig


Välbesökt informationsmöte om fiber på EnVISheten


Torsdag 26 oktober kl.18.30 kom Skellefteå Kraft och informerade om fiberdragning till byarna Vallen, Svarttjärn och Holmsvattnet.


OBS!

Klicka här så hittar du information från mötet (PDF).


Din intresseanmälan är viktig!

Hur många som är intresserade ligger till grund för vad anslutningen kommer att kosta. Din intresseanmälan är inte bindande.


Anmäl ditt intresse för fiber klicka här

https://skekraft.servicezones.net/Zone/Overview?zone=ac4308c6-981e-44fa-8bde-a73600a09c96


Du kan också ringa 0910-77 25 50 om du har frågor.


---------------------------------------

--------------------------------------


Många kom på träff om Vallens By 

onsdagen den 22 mars 2017 i kapellets lilla sal.


Roligt att så många kom. Kvällen innehöll information och frågor om bredband via fiber, byggbara tomter, byajulgran på kapellbacken mm.


Klicka här för protokollet ...


Är du intresserad av mer information om bredband klicka här

https://www.skekraft.se/om-oss/press/artikel/CC3D95D9EE306354/


Vallens byaintresseförenings styrelse tackar för att ni kom!


----------------------------------------------

----------------------------------------------


Bredband 2016


Hej Holmsvattnet, Svarttjärn, Vallen!

I veckan fick vi det positiva beskedet att vi beviljades bidrag till vår ansökan om bredband till byarna. Projektet planeras att genomföras under 2018, detta innebär att vi har detta år på oss att förbereda och höra oss för hur det går i de byarna som börjar redan i år. Mer information kommer att komma via Skellefteå Kraft och kommunen när det närmar sig byggstart. Efter deras information finns tid att ta ställning till om man vill ansluta sig.

 

Projektansökan lämnade vi tre byar tillsammans in och vi kommer att fortsätta att samarbete så mycket det går. Vi kommer framöver behöva fler i projektgruppen när vi nu vet att det blir av, så fundera på om det är något för DIG. Är du intresserad av mer information kan du hålla utkik på:

https://www.skekraft.se/om-oss/press/artikel/CC3D95D9EE306354/


Hälsningar från projektgruppen

Anton Rosendahl Holmsvattnet 070-3877347 anton.rosendahl@telia.com

Robin Sjöstedt Holmsvattnet 070-298 40 89 robinsjostedt@gmail.com

Stina Stenmark Svarttjärn 070-3135652 stina.ulf@live.se

Marcus Birgersson Svarttjärn 070-269776 marbir83@gmail.com

Mikael Karlsson Vallen 070-3742335 mikael.j.karlsson@gmail.com


--------------------------------------------

--------------------------------------------


November 2015


Information om bredbandsutbyggnad


Lite info ifrån måndagskvällens möte kring bredband på Brinkenhuset dit alla byar som ansökt intresse om att vara med i bredbandsutbyggnad på landsbygden var inbjudna.

 

Skellefteå kommun kommer i samarbete med Skellefteå kraft i januari göra en ansökan till länsstyrelsen  om att få stödmedel för bredbandsutbyggnad. Stödet är riktat till orter/byar under 200 hushåll.

 

Holmsvattnet-Svarttjärn-Vallen har gjort en gemensam projektansökan. Kommunen har gjort en förteckning över de byar som visat intresse med förslag om hur dessa byar skulle kunna knytas samman. Våra byar fanns med även där sammanlänkade som ett gemensamt projekt. Vi tolkar det som att det var ett strategiskt bra beslut att gå samman på detta vis.

 

Hur många byar som i slutändan kommer få möjlighet att ansluta sig till bredband beror på om Skellefteå kraft som kommer söka projektpengar får stöd eller inte, samt hur stort stödet blir. Utifrån den summa som Skellefteå kraft beviljas kommer senare i vår en prioritering av vilka byar som beviljas bidrag göras av våra kommunpolitiker. Då hoppas och jobbar vi vidare för att vi kommer få chansen!

 

Vi som var på mötet åkte därifrån med en hoppfull känsla.

/Mikael, Robin, Anton, Marcus och Stina


--------------------------------------------------------------

2013 Nystart angående bredband

--------------------------------------------------------------


Information angående bredband


Det har bildats en grupp i Svarttjärn och Vallen som skall jobba med bredbandsfrågor. Tanken är att skriva ihop en ansökan till jordbruksverket. Det har kommit fram nya pengar så det gäller att vara med på "tåget".


Läs mer klicka här PDF


arr representanter från Svarttjärn och Vallen


-----------------------------------------------------------------------------------------


Protokoll från träff på Vallens kapell 7 oktober 2013 kl 18:30

 

Närvarande, se namnen på bifogad telefonlista.

 

En bredbandsgrupp utsågs med en representant från varje by:

Gunnar Hedman, Holmsvattnet

Marcus Birgersson, Svarttjärn

Mikael Karlsson, Vallen

 

Dessa 3 kontaktar i ett första skede Skellefteå kraft (Fredrik Westwemark), samt David Lundmark på tillväxtkontoret som tagit över bredbandsfrågorna efter Tomas Öhlund.

 

Gruppen försöker bringa klarhet i hur pengar och ansökningar söks på bästa sett och i vilken föreningsform detta ska göras. Gruppen sammankallar eller informerar sen denna storgrupp om läget och ny träff.

 

Bifogade filer

•Namn och telefonlista på gruppen. PDF klicka här

•Uppdaterad kalkyl (fil kommer senare)

•Diverse projektplaner som kan ses som underlag för hur stöd kan sökas.


/vid anteckningarna Stina Stenmark


------------------------------------------------------------

Nu har Vallen fått ADSL ..........

------------------------------------------------------------


Möte i EnVISheten 5 dec 2006 om Bredband till Vallen och Svarttjärn.


Allan Olsson och Torvald Stefansson hälsade välkommen och meddelade att bredbandsgruppen nu är upplöst.


Därefter informerade säljaren från Teliabutiken i Skellefteå om möjligheten vi har till ADSL bredband via telenätet, nu när Skellefteå Kraft meddelat att det blir för dyrt att satsa på fiber i våra byar.

Därefter ställdes det också en hel del frågor.

Starten beräknas bli 4 januari 2007.

Man kunde även teckna avtal och köpa utrustning på plats.


Teliabutiken i Skellefteå står till tjänst om vi har eller får frågor

eller besök deras hemsida som har svar på mycket www.telia.se

eller ring Telia kundtjänst 90200


/vid anteckningarna Barbro Frimodig


--------------------------------------------------------


Till

hushållen i byarna Vallen / Svarttjärn den 23 nov 2006


Det är nu bokat och klart med en information av Telebutiken Skellefteå,

en säljare kommer till Vallen.


Informationen blir tisdagen den 5 dec -06 kl. 18.30 EnVISheten Vallen.

Informationen gäller bredband med en ADSL-lösning till byarna via telenätet.

Detta innebär att de enskilda hushållen själva får välja den hastighet de vill köpa.

Ytterligare information kommer till veckan både via E-post och med reklamerbjudande / kallelse i alla brevlådor i byarna.


Sprid denna information till Era grannar som inte har E-post ! !


med vänliga hälsningar

Allan Olsson / Torvald Stefansson


--------------------------------------------------------------


Utdrag från byamötets protokoll den 8/11 2006:

Allan Olsson informerade om Bredband till byarna Vallen och Svarttjärn. Vi kommer att ha tillgång till bredband i byn via ADSL och Telia i början på Januari 2007. Styrgruppen kommer att kalla till ett informationsmöte, troligtvis i början av dec 2006 om detta, då det formella beslutet väntas tas i kommunstyrelsen den 29/11.


Nedan Skellefteå Krafts brev 30 okt 2006 till byarna:


Information till berörda byar


Bredbandsutbyggnad


Skellefteå Kraft har i samband med budgetprocessen inför de kommande åren fattat beslut om att inte avsätta mer pengar för fortsatt utbyggnad av fibernät på grund av för låg avkastning.


Andra tekniska lösningar kommer att erbjudas efter den upphandling som Skellefteå kommun nu genomför. För vidare information kring upphandlingen hänvisas till Torbjörn Boman, Skellefteå kommun IT-avdelning.


Skellefteå 2006-10-30


Christer Forssell

Ordförande Skellefteå Kraft


Staffan Westlin

VD Skellefteå Kraft


--------------------------------------------------------------------------------

16 juni 2006


Information till byarna Vallen och Svarttjärn

angående läget om bredband.


Skellefteå Kraftverk kallade styrgrupperna för byarna Vallen, Svarttjärn, Lappvattnet och Renfors till en träff i Vallen fredag den 16 juni 2006 kl. 8.

Från Kraftverket deltog Peter Ljungholm och Per-Erik Nilsson.

Från varje by deltog 2-3 personer.


Sammanfattning av informationen:


* Skellefteå Kraftverk återkommer i augusti med en grov projektering av byarna.

* Kartmaterial och alternativa lösningar diskuteras.

* Skellefteå Kraftverk kommer med en ny produkt som ska vara anpassat för ”tillfälligt boende”, ett sommarstugeabonnemang.


I övrigt:

Skellefteå kommuns IT-avdelning har påbörjat upphandling av alternativa lösningar på bredband till byar inom kommunen som ännu inte fått bredband. Alternativ man tittar på är den befintlig infrastruktur (som t ex. kopparkabel, olika radiolösningar).

Även möjligheten att använda tillgängliga statsbidrag och beslutade stimulansbidrag för att underlätta utbyggnad av bredband.

Svaren på dessa frågor / upphandlingar kommer att presenteras under hösten.


Styrgrupperna inom byarna återkommer så snart det finns något att informera om och att ta ställning till.


För styrgrupperna i Vallen / Svarttjärn

Allan Olsson / Torvald Stefansson


--------------------------------------------------------------------------


4 maj 2006

Detta svar har jag fått från Rickard Fredrikson, TeliaSonera idag.


Hej Allan.

Hörde din fråga i mobilsvaret.

Om det blir en utbyggnad i Vallen med Telias ADSL plattform så byggs den med den senaste tekniken som är förberett med alla tänkbara tjänster inklusive TV.

Detta har lite att göra med vilken kapacitet vi har till orten om vi kan erbjuda alla tjänster. Detta vet jag inte i dagsläget....


TV erbjudandet följer givetvis även detta en tidplan på Sverigenivå så jag kan i dagsläget inte lovat något.


Vet inte om du blev klokare på svaret. Återkommer med mer exakt besked när jag fått svar från teknikerna.

/Rickard


MVH

Allan Olsson


PS

Frågan var: Vilka tjänster kan Ni erbjuda vid en ombyggnad av Vallen /Svarttjärns Telestation (VÄT) för ADSL ?

DS


PSS

Skekraft har ännu ej hört av sig om fortsatt analys tillsammans med de byagrupper som vid första tillfället blev uteslutna från optofiber-utbyggnaden.

Ej heller har fått de argument (Powerpoint presentation) som vi fick ta del av.

Man lovade att kontakta oss i början av Maj och förse oss med materialet för vidare diskussion i byarna,

DSS


-------------------------------------------------------------------------------------------


30 april 2006


”Aktuell bredbands information till Vallen och Svarttjärn”1. Sammanfattning av läget ang. bredband i byarna Vallen och Svarttjärn


Skellefteå Kraft har informerat byaprojektgrupperna (2006-04 27) om läget och de talar om att kostnaderna blir för hög för bredbandsprojektet för bl.a. våra byar. Representanter från ca 17-18 byar fanns med på informationen.

Skellefteå Kraft kommer att göra nya kostnadsberäkningar och även titta på alternativa lösningar.

Skellefteå Kommun (IT-avdelningen) kommer samtidigt att göra förfrågningar om andra lösningar av bredbandsuppkoppling.

Skellefteå Kraft kommer under maj månad att återkomma till byarnas styrgrupper och informera.2. Kostnaderna för bredband


Orsaken till att Skellefteå Kraft kallade till information var att få informera om kostnadsökningarna, träffa byagrupperna och även avliva alla rykten som förekommer.

Kostnaderna för varje anslutning enl. Skellefteå Kraftverk har ökat från 18 000 – 35 000 kr till 50 000 – 70 000 kr per anslutning.

Någon höjning av anslutningskostnaderna nämndes EJ för den enskilde kunden.

Intensiva förhandlingar har pågått med ett antal entreprenörer för att sänka kostnaderna.

Nu arbetar Skellefteå Kraft vidare med att hitta billigare lösningar för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad med optofiber.

Det nämndes bl.a. en omdefinition av den yta varje by omfattar, annan typ av fiberkabel, och annan förläggningsteknik.

Det talades även om andra lösningar som kopparkabel och radiolösningar, dvs ADSL respektive mobilt bredband (WiMax).


Skellefteå Kommun kommer att påbörja upphandlingar av alternativa bredbandslösningar, kontakter är redan tagna med andra bredbandsleverantörer.


Skellefteå Kraft kommer att på vårmässan erbjuda en ny tjänst för sommarstugor.


3. Nästa steg


Styrgrupperna för byarna kommer att så snart det finns mer information att ta ställning till,

kalla byarna till information. Styrgrupperna för byarna Vallen och Svarttjärn bedömer även att byarna är betjänta av en gemensam lösning. Styrgrupperna arbetar vidare mot Skellefteå kommun och Kraftverket.


För styrgrupperna i Vallen / Svarttjärn

Allan Olsson / Torvald Stefansson


--------------------------------------------------------------------


2006


Hej !

Under dagen har vi nåtts av ryktet att vissa beslut har tagits av Skekraft.


Jag har försökt verifiera dessa rykten.


Enligt Östen på Bottnia IT, har dom fått beställning på Mjödvattnet, Tjärn och Bursiljum inom vårt nodområde.

Dessutom finns beslut om Klutmark, Ostvik, Drängsmark, Lund om jag uppfattat Åke Holmquist rätt.


Dvs Kring Vallen, Svarttjärn, Lappvattnet och Renfors finns ännu ej något beslut.


Beslut om dessa och fler byar ligger förmodligen högre upp i hierarkin på Skekraft, och tas senare.


Byarnas styrgrupper förväntas bli kallade till information/diskussion inom kort.


Från styrgruppen i Vallen har vi för några veckor sedan själva tagit initiativet att på nytt kontakta MobileCity

om Wimax-alternativ och Telia Sonera om ADSL-ombyggnad av Vallen Telestation (Vallen-Svarttjärn).


Styrgruppen Vallens Byaintresseförening

Allan Olsson

Projektledare


PS

Styrgruppen består av Kurt Andersson, Birger Olsson, Birgitta Jonsson, Roland Hägglund, Barry Skog och Allan Olsson DS