Kapellstiftelsen

...Vallen vår by i världen...

...Vallens kapellstiftelse...

Vallens Kapellstiftelse bildades den 8 september 1936. Dess stiftare betrodde framgenta styrelser med uppgiften att i enligheten med stadgarna varaktigt förvalta Vallens kapell.

Stiftelsens främsta tillsynsman är Stiftsstyrelsen i Luleå Stift.


I över 70 år har verksamhet med gudstjänster, barntimmar, syförening och liknande, hållits i kapellets stora och lilla sal. Samma år som kapellet skulle fira 60-årsjubileum gjordes en omfattande renovering, där många bidrog med arbete. Byns föreningar hjälptes åt för att få ett vackert kapell. Finansieringen gjordes även med gåvor och olika arrangemang.

Ett annat exempel på samarbete är grötfesten i Luciatid som förut firades i kapellet men flyttades till EnVISheten för att lokalerna i sporthallen är mer praktiska och för att inte skada interiören i ”kyrksalen”.

Luciafirande och söndagsskoleavslutning ordnas tillsammans med Svarttjärns bönhusförening varje år.

Basarer och auktioner genomföres i regel till förmån för missionsändamål.

På övervåningen i kapellet finns en charmig, 2 rums lägenhet, som är uthyrd och intäkten är välbehövd för drift av fastigheten.

Redan 2005 var lånet avskrivet och 2006 låg kassan på plus.


Vallens kapell och EFS samverkar i första hand, men även andra samfund såsom Frälsningsarmén, pingstkyrkan har hållit möten i byns kapell.


Styrelse för "Vallens kapellstiftelse" består av 5 ledamöter, där församlingens kyrkoherde är självskriven.


Några hålltider i Kapellets historia

* Byns befolkning har genom åren ägnat kapellet mycken omtanke. Det har tagit sig uttryck i många vackra gåvor genom åren. Bl.a. har i tidigare år kyrkklockan skänkts av en vallenbo, kyrksilver, tavlor, orgel och större penninggåvor har kapellstiftelsen fått ta emot av privatpersoner i Vallen och andra utomstående.

* År 1999 renoverades Vallens kapell.

* Kapellets altartavla invigdes 19 dec 1999, konstnär Barbro Frimodig.

* 16 juli 2000 fyllde Vallens Kapell 60 år.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

En nyårshälsning från

Vallens Kapell 2017


Hej Vallenbor och Vallenvänner!


Vi har en vision om ett levande, tillgängligt och välkomnande kapell.


För detta behöver kapellet renoveras. Reparation av fönstren påbörjades sommaren 2016 och kommer att kosta 70 000 kr. Det kvarstår att renovera kyrktornet och måla kyrkorummet utvändigt, vilket uppgår till

ca 200 - 250 000 kr och de pengarna finns inte.


Kapellet är inte Svenska Kyrkans egendom och ansvar, utan en stiftelse i vilken Vallenborna är medlemmar, och ligger därför på byns gemensamma ansvar.


För att kapellet framgent ska kunna förbli i gott skick är vi tacksamma för tips på sponsorer, organisationer och företag som skulle kunna hjälpa till att finansiera renoveringen. Vi kan max få 15 000 kr/åtgärd från Burträsk-Lövångers pastorat. 2017 ska vi bl.a. söka pengar från Länsstyrelsen.


Vi efterlyser även kyrkvärdar, serverings- och städmänniskor, eldsjälar, initiativtagare, arrangörer, medhjälpare, konstruktiva kritiker, positiva påhejare…


Mer information, läs hela nyårshälsningen klicka här (PDF)


God fortsättning!

Styrelsen i Vallens Kapellstiftelse


Kontaktperson Zuzanna Palo, ordförande

Nås bäst på: zuzanna@familjenpalo.se (0914-70012, 070-52 89 675)

Du kan även lämna en lapp i brevlådan på Vallen 50

eller träffa oss på årsmötet den 26 februari.


Gåvor kan betalas in på kapellets bankgironummer: 5382-1757


--------------------------------------------

--------------------------------------------
En av byns trogne stöttare Sune Lundkvist, har hållit kapellet kärt och gjort många insatser för att rädda det. Han har också skrivit versen nedan, som handlar om detta och hans tankar kring Gud.


Var välkommen till vår kyrka!

Du är vän i vårt kapell.

Om du söker liv och styrka,

Söker bönord för din kväll,

Söker glädje genom sånger,

Söker Vännen för din tröst.

Var välkommen alla gånger

Söka trygghet vid Guds bröst.


Sång: Ps 285


---------------------------------------------------------


Kapellet tar tacksamt emot gåvor bl.a. till underhåll.

Kapellets bankgironummer är 5382-1757


Tack på förhand!


---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------


Bokning av
Vallens kapell


Vill ni boka Vallens kapell så skicka
förfrågan till Zuzanna Palo


sms: 070-5289675 eller
e-post: zuzanna@familjenpalo.se

Då får du besked om det är ledigt för
bokning.


OBS! Bokningssidan är borttagen!


---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------


Vi säljer också handstöpta ljus där förtjänsten oavkortat går till insamling för utvändig målning av Vallens Kapell.

 

Ett paket innehåller två handstöpta droppfria ljus med brinntid ca: 7-8 timmar

till en kostnad av 100 kr

 

Nu har vi också kassar där hela förtjänsten oavkortat går till målningen av Vallens Kapell till en kostnad av 50 kr /st. 

 

Beställ/köp hos Barbro Frimodig

ring 070-68 62 867 eller maila barbro@barbrofrimodig.se


-----------------------------------------------------------


Årsmötesprotokoll 2019 klicka (PDF)


Årsmötesprotokoll 2018 klicka (PDF)


Årsmötesprotokoll 2017 klicka (PDF)


Kallelse till årsmöte 2017 klicka (PDF)


Årsmötesprotokoll 2016 klicka (PDF)


Årsmötesprotokoll 2015 klicka (PDF)-------------------------------------------------------------