Lupinfri by före 2028

På årsmötet för Mjödvattnets byaförening beslutades att de ska arbeta för att utrota de invasiva blomsterlupinerna i byn. De har även vänt sig till Vallen och frågat om vi vill vara med.

VIS tog upp detta på sitt årsmöte den 20 mars och stöttar arbetet. Frågan kommer även att tas upp vid Samfällighetsföreningens årsmöte 1:a maj.

Varför utrota blomsterlupinen?

Lupinen är visserligen vacker men det är också en invasiv art som riskerar att konkurrera ut vår inhemska flora. Trots att den inte hör hemma här fortplantar sig i det närmaste obehindrat och är svår att bli av med när den en gång fått fäste.

 • En planta kan producera över 1000 frön.
 • Lupinen sprids både med frön och med rötterna.
 • Marken där lupiner växer göds med kväve eftersom lupinen lever i symbios med kvävefixerande bakterier. Detta gör att marken blir gödslad med mer kväve än vad våra inhemska växter trivs med.
 • Lupinen drar till sig pollinerare som hellre besöker lupinen än inhemska växter – men lupinen ger ingen nektar tillbaka.
 • Frön kan ligga i marken i många år (70 år) för att gro långt senare.
 • Lupinens frön kan fortsätta gro (eftergro) efter att man brutit av växten så därför måste man slänga i sopsäckar.

Blomsterlupin omfattas i dagsläget inte av någon lagstiftning, men rekommendationen från centrala myndigheter är att bekämpa den.

Mer information

Artinformation från Länsstyrelsen (pdf)

Informationsblad om blomsterlupin (pdf)

Bekämpningstips för blomsterlupin (pdf)

Nivåer av engagemang i bekämningen av blomsterlupin (pdf)

Naturvårdsverkets information om blomsterlupin

Vill Vallen vara med?

Anmäl gärna ditt intresse om du är intresserad eller har synpunkter!
Kanske du och dina grannar kan gå ihop i en grupp och hjälpas åt. Kanske kan vi dela upp oss och ta olika områden?

Skriv i Facebook-gruppen eller i kommentarsfältet här nedan om intresse finns.

Dela på sociala medier:

Kommentarer

 1. Leif Lundberg
  6 maj 2024

  Klart vi ska vara med och bidra.

  SVARA
 2. Karin Ögren
  15 maj 2024

  Självklart ska vi vara med! Jag har redan fullt med lupiner på min tomt som jag bekämpar, men kan även komma och hjälpa till nån annanstans om det behövs 🙂

  SVARA

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *